DomovPROVINCIALÁTSekretariáty provincie

Sekretariáty provincie:

  1. Apoštolský život a misie: vedúci P. Rastislav Dluhý, lenovia P. Peter Hertel, P. František Boldy, P. Josef Michalík.

  2. Pre formáciu a pastoráciu povolaní: vedúci P. Róbert Režný, lenovia P. Jozef Mihok, P. Jozef Jackanin, P. Jozef Novák st.

  3. Pre partnerstvo v misii: vedúci P. Peter Slobodník, lenovia P. Jozef Mihok, P. Peter Kvetan, laici Peter Zamkovský a Bohumír Živák

  4. Ekonomický: vedúci P. Patrik Grotkovský, zástupca P. David Horáek, lenovia P. Miroslav Szuda, laik Martin Dubjel.