DomovPROVINCIALÁTPríhovor provinciála

K životu patria zmeny. Radi vidíme, ako všetko rastie a akosi vnútorne očakávame, že všetko pôjde hore – okrem cien, ktoré by mohli klesnúť alebo aspoň zostať na terajšej úrovni. Život však nie je takto lineárny, je to často oveľa komplikovanejšie.

Na oficiálnej slovenskej stránke redemptoristov latinského obradu sa čosi zmenilo. Objavujú sa články v češtine a na českej stránke redemptoristov zas články v slovenčine. Nie je to preto, že by sa zmenila geografia Európy, alebo sa zmenil úradný jazyk v Českej či Slovenskej republike. Nič podobné sa nestalo, hoci nejaké zmeny od začiatku tohto roku (2017) predsa len nastali.

Redemptoristi majú podivnú latinskú skratku – CSsR – čo v latinčine predstavuje oficiálny názov rehole: Congregatio Sanctissimi Redemptoris – Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. V našich geografických podmienkach sme podobnú skratku poznali ako ČSSR, ktorá označovala Československú (socialistickú) republiku. Bola to naša vlasť, hoci v tej podobe to nebolo práve najšťastnejšie obdobie našich dejín. Po Nežnej revolúcii sa druhé  „S“ zmenilo na „F“ (ČSFR), bojovalo sa o pomlčku medzi „Č“ a „S“ a neskôr sa obe federatívne republiky stali samostatnými – ČR a SR. Som rád, že napriek rozdeleniu sme zostali priateľmi…

Redemptoristi v Čechách a na Slovensku sa vo februári 2017 spojili do jednej provincie s názvom Bratislava-Praha. Stalo sa tak počas prvej provinciálnej kapituly v Bratislave 13.2.2017. Predchádzalo tomu dlhé obdobie hľadania a jednania, ako posilniť prítomnosť redemptoristov v Čechách. Pražská provincia vznikla v roku 1901 oddelením sa od Rakúskej provincie. Pražská provincia bola v období medzi vojnami jednou z najväčších provincií vo svete redemptoristov a mala takmer 300 členov. Z nej vznikli ďalšie (vice)provincie: viceprovincia Bratislava (1940) a gréckokatolícka viceprovincia Michalovce (1945). V čase najväčšieho rozmachu k nej patrili aj poľská viceprovincia, ktorá sa pomerne rýchlo pretransformovala na Varšavskú provinciu; a napokon aj viceprovincia Svitavy (neskôr premenovaná na karlovarskú viceprovinciu).

Obdobie komunizmu – žiaľ – veľmi poškodilo životaschopnosť pražskej provincie a po roku 1989 i napriek veľkému úsiliu sa ju nepodarilo celkom obnoviť. Preto došlo k spojeniu Pražskej provincie a jej „dcéry“ – Bratislavskej viceprovincie do jednej novej provincie Bratislava-Praha. Viceprovincia Michalovce sa stala viceprovinciou novej provincie.

Sídlom novej provincie je Bratislava – je tak územne uprostred provincie, ako to vidno z mapy, kde sú zaznačené naše komunity. Z Bratislavy je to štyri hodiny autom či na Svatú Horu či do Gaboltova. Počet členov provincie nie je vysoký – len tak-tak spĺňame hranicu 50 členov pre provinciu – je nás 56. Prosíme vás o modlitbu za nové povolania do našej rehoľnej rodiny.

Napriek rozdeleniu Česko-Slovenska zostali Česi a Slováci priateľmi – to je veľmi pozitívne konštatovanie. Spojenie Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie by malo priniesť obnovenie nášho odhodlania ohlasovať evanjelium nanovo a všade prinášať Kristovo hojné vykúpenie.

Václav Hypius CSsR, provinciál