DomovPROVINCIALÁTI. Provinciálna kapitula 2017

I. PROVINCIÁLNA KAPITULA 2017

V dňoch 13. – 17. februára 2017 prebiehala I. kapitula slovenských a českých redemptoristov západného obradu. V pondelok pri svätej omši, ktorej predsedal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl oficiálne vznikla provincia Bratislava – Praha, ktorá vznikla fúziou provincie Praha a viceprovincie Bratislava.

V utorok kapitula pokračovala voľbami vedenia novovzniknutej provincie. Za provinciála bol hneď v prvom kole zvolený P. Václav Hypius so sídlom v Bratislave. Za jeho vikára a prvého radcu bol zvolený P. František Boldy, ktorý pôsobí ako farár vo Frýdku v Českej republike. Za druhého radcu pre tzv. užšiu konzultu bol zvolený P. Peter Slobodník, administrátor farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Do širšieho kruhu poradcov boli zvolení P. David Horáček, kaplán na pútnickom mieste Svatá Hora a P. Miroslav Szuda, farár na bratislavských Kramároch.

Po úvodnej a volebnej časti sa kapitula  zapodievala hodnotením, upravovaním a schvaľovaním pripravených dokumentov, ktoré majú byť odrazom vízie a vytýčených apoštolských priorít provincie Bratislava – Praha. Okrem už schváleného tzv. Direktória kapitúl sa kapitula venovala novým provinciálnym stanovám, pastoračným plánom, ekonomickým štatútom provincie a novými postulátmi.