Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeProvincialátXXV. Generálna Kapitula

XXV. Generálna Kapitula

Od 31. októbra do 26. novembra 2016 bude v thajskom meste Pattaya XXV. generálna kapitula. Zúčastní sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál našej jednotky. V Ríme už prebiehajú prípravy. Naša jednotka, tak ako všetky ostatné, asistuje v procese prípravy. Prípravná komisia našej viceprovincie je v kontakte s ústrednou (generálnou) prípravnou komisiou. Spracovala vyplnené dotazníky z každej slovenskej komunity a v októbri 2014 ich poslala generálnemu vedeniu. 

Naša kongregácia má v súčasnosti vo svete 72 jednotiek,  ktoré mali poslať syntézu odpovedí z dotazníkov ústrednej komisii. Tá na základe odpovedí pripravila pracovný dokument pripravovanej generálnej kapituly. Sú v ňom  zapracované myšlienky a postrehy, ktoré zaslali jednotlivé jednotky. Autormi pracovného dokumentu sú P. Stephen Rehraue (Denver), P. Andrzej Wodka (Varšava) a P. Pedro Lopez (Madrid).  

Páter generál poslal dekrét ohľadom postulátov na XXV. generálnu kapitulu. List obsahoval okrem dekrétu aj šablónu, ktorú bolo treba zachovať pri odovzdávaní prípadných postulátov. Postuláty (návrhy na prerokovanie) mali redemptoristi každej jednotky odoslať do Ríma do konca októbra 2015.  Slúžili na prvú, prípravnú fázu kapituly, ktorá sa už konala vo všetkých konferenciách. Od 4. do 14. apríla sa predstavení európskych redemptoristov stretli v poľskom meste Toruň. 

Na prvom, prípravnom, kontinentálnom stretnutí sa zúčastnil viceprovinciálny predstavený redemptoristov Bratislavskej jednotky, P. Václav Hypius a vokál P. Peter Slobodník.
Na stretnutí sa okrem predstavených jednotky zúčastnili podľa veľkosti danej jednotky aj ďalší zástupcovia. Okrem zástupcov každej európskej jednotky sa na stretnutí zúčastnil generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, generálny konzultor P. Jacek Dęmebk, generálny konzultor P. Alberto Eseveri a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrałek.
Na stretnutí boli aj štyria účastníci bez hlasovacieho práva: moderátor druhej (kanonickej) fázy kapituly, P. Kevin O’Neil; predstavený komuity v Namur (Belgicko) P. Andrè Orban; laický spolupracovník z Madridskej provincie Rafael Junquera a laická spolupracovníčka z Londýnskej provincie Nicole Barber.
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..