DomovVýročie smrti biskupa Lišku

Výročie smrti biskupa Lišku

Kedy:
15. október 2017 @ 8:00 – 15:00
2017-10-15T08:00:00+02:00
2017-10-15T15:00:00+02:00

Ve středu 15. října 2003 zemřel v biskupské rezidenci v Českých Budějovicích emeritní biskup českobudějovický Mons. Antonín Liška.

Narodil se 17. září 1924 v Bohumilicích. V roce 1944 vstoupil do kongregace redemptoristů. V dubnu 1950 byl s ostatními řeholníky internován a pak strávil 40 měsíců vtáborech nucených prací – Pomocných technických praporech. V té době přijal 22. září 1951 tajně kněžské svěcení. Kněžskou službu mohl veřejně vykonávat až od 15. května 1971, kdy se stal administrátorem farnosti Poříčí nad Sázavou.

Podílel se na ekumenickém překladu Písma svatého, řadu let byl soudním vikářem Interdiecézního církevního soudu v Praze a od června 1987 kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 19. května 1988 byl jmenován pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení přijal 11. června 1988.

28. srpna 1991 byl jmenován diecézním biskupem českobudějovickým a svého úřadu se ujal 19. listopadu 1991.

Z úřadu diecézního biskupa českobudějovického ho papež Jan Pavel II. uvolnil 25. září 2002. Zbytek života pak trávil v českobudějovické biskupské rezidenci, kde také, zaopatřen svatými svátostmi, po krátké nemoci ve středu 15. října 2003 zemřel.
S naším zemřelým jsme se rozloučili ve čtvrtek 23. října 2003 v 10 hodin při zádušní mši svaté v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po mši svaté a obřadech posledního rozloučení byl převezen na hřbitov sv. Otýlie v Českých Budějovicích, kde byl podle své vůle pohřben mezi své řádové spolubratry.

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa