DomovSv. Gerard – sviatok

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa