DomovSv. Gerard – spomienka

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa