DomovDuchovné cvičenia – Ulf Ekman

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa