DomovDeň zasväteného života

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa