Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePastorácia vo farnostiach a na pútnických miestach

Pastorácia vo farnostiach a na pútnických miestach

V súčasnej dobe provincia spravuje štyri farnosti, z toho dve na sídliskách veľkých miest (Bratislava – Kramáre a Banská Bystrica – Radvaň), vo Frýdku a v Gaboltove.
Svatá Hora je jedným z najvýznamnejších pútnych miest v Českej republike a Gaboltov je významným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Naše farnosti a kostoly, v ktorých pôsobíme, majú byť miestami stálej misie.

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..