Slovo medzi nami
DomovPastorácia vo farnostiach a na pútnických miestach
V súčasnej dobe provincia spravuje štyri farnosti, z toho dve na sídliskách veľkých miest (Bratislava – Kramáre a Banská Bystrica – Radvaň), vo Frýdku a v Gaboltove.
Svatá Hora je jedným z najvýznamnejších pútnych miest v Českej republike a Gaboltov je významným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Naše farnosti a kostoly, v ktorých pôsobíme, majú byť miestami stálej misie.

 

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier