DomovPastorácia prostredníctvom vydavateľstva a médií

Pastorácia prostredníctvom vydavateľstva a médií

Podľa vzoru nášho zakladateľa, svätého Alfonza, ktorý sa okrem apoštolátu slova venoval aj “apoštolátu pera”, sa snažíme zostať verní našej charizme plodným  využívaním médií v našej apoštolskej činnosti. Na intenzívnu vydavateľskú činnosť českých a slovenských redemptoristov spred čias komunizmu sme nadviazali po páde komunizmu. Od r. 1999 vydávame časopis Slovo medzi nami, ktorý pomáha veriacim denne prehlbovať osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých veriacich, ktorí sa zúčastnili na misiách je akousi post-misijnou pomôckou. Okrem časopisu vydávame knihy, ktoré starostlivo vyberáme, aby vyjadrovali našu charizmu a víziu. Pri vystupovaní v rozhlasových a televíznych reláciách máme na pamäti potrebu ohlasovať radostnú zvesť a službu Cirkvi. Využívame aj elektronické médiá, ktoré sú tiež možnosťou osloviť hľadajúceho človeka.

Navštívte stránku nášho vydavateľstva: www.smn.sk

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier