Slovo medzi nami
DomovPastorácia povolaní

Každý redemptorista vďačný za svoje povolanie cíti zodpovednosť za nové povolania do nášho apoštolského spoločenstva. Vyjadruje to hlavne intenzívnou modlitbou za nové povolania. Každoročne slávime druhú adventnú nedeľu ako deň misionárskeho povolania. Všetky komunity sú otvorené pre mladých mužov, ktorí prejavujú túžbu patriť do nášho misionárskeho spoločenstva. Každoročne organizujeme stretnutia pre mladých mužov, najmä v komunitách v Kostolnej – Záriečí, na Motyčkách (pri Starých Horách) a v Podolínci. 

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier