Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePastorácia povolaní

Pastorácia povolaní

Každý redemptorista vďačný za svoje povolanie cíti zodpovednosť za nové povolania do nášho apoštolského spoločenstva. Vyjadruje to hlavne intenzívnou modlitbou za nové povolania. Každoročne slávime druhú adventnú nedeľu ako deň misionárskeho povolania. Všetky komunity sú otvorené pre mladých mužov, ktorí prejavujú túžbu patriť do nášho misionárskeho spoločenstva. Každoročne organizujeme stretnutia pre mladých mužov, najmä v komunitách v Kostolnej – Záriečí, na Motyčkách (pri Starých Horách) a v Podolínci. 

Ak hľadáte svoje povolanie a chcete získať viac informácií o našej kongregácii, kontaktujte P. Františka Skonca CSsR (frantisek.skonc@gmail.com).

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..