16. október: sv. Gerard Majella CSsR Iba o niekoľkých svätých bolo zaznamenaných toľko úžasných udalostí, ako o sv. Gerardovi. Proces jeho blahorečenia a kanonizácie odhalil, že jeho zázraky boli najširšej rozmanitosti a hojnosti. Často upadol do extázy, keď meditoval o Bohu alebo o jeho svätej vôli a v tomto čase bolo jeho telo vyzdvihnuté niekoľko stôp nad zemou. Existujú autentické záznamy, ktoré

Obnova misií vo farnosti Sľažany, do ktorej patrí filiálka Martin nad Žitavou, začala spovedaním a slávením sv. omší v Sľažanoch aj Martine nad Žitavou v stredu večer 20. novembra. Obnova sa tu koná po roku a v Sľažanoch sú opäť tí istí pátri: P. Ivan Flimel z Kostolnej a P. Róbert z farnosti Banská Bystrica - Radvaň, ktorých

Tento týždeň prebieha druhé stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu v rámci aktuálneho šesťročia (2016 – 2022). Stretnutie sa odohráva v Aparecide v Brazílii – dodržiava sa tak zvyk uskutočniť niektoré stretnutie v jednotke mimo Ríma, aby bolo možné navštíviť niektorý z domov prvotnej formácie. Pri tejto príležitosti Sekretariát navštívil dom formácie, kde sa formujú kandidáti, ktorí odpovedali na povolanie k zasvätenému životu v staršom veku, nižší seminár,

As part of the response to the Year of Mercy, Pope Francis, in Misericordiae Vultus, called on the Bishops to organize Missions of Mercy. For us, these were follow-ups to the Missions that took place in 1999 and 2010. In October 2010, the first week of the Mission took place in the squares, streets and cultural facilities of Bratislava and,

P. Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov, sa prostredníctvom videa prihovoril celej redemptoristickej rodine vianočným posolstvom a prianím. Ponúkame vám prepis

Už za dva dny oslavíme narození Krista. A všechno, co nám liturgie nabízí v posledních dnech před oslavou Kristova narození, nás

(Kamëz, Albánsko) Ľudia na celom svete si v tomto čase zdobia domácnosti betlehemami, motivovaní aj pápežom Františkom, ktorý vo svojom liste Admirabile signum

Misijné tímy redemptoristov P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova v roku

Tak ako sv. Alfonz, náš zakladateľ, redemptoristi sú pozvaní šíriť úctu k Panne Márii podľa podmienok doby: „Preblahoslavenú Pannu Máriu

Každý rok nás liturgia vedie prostredníctvom troch vodcov: Izaiáša, Jána Krstiteľa a Márie. Vedie nás prostredníctvom proroka, Pánovho predchodcu a Matky. Prvý ohlasuje Mesiáša

Po dvoch rokoch od konania misií vo farnosti Preseľany v októbri 2017 majú teraz veriaci možnosť zúčastniť sa obnovy

Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní – Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe oslobodenia a úryvok

Stalo se vám, že jste museli stát ve frontě? Na poště, v lékárně, u pokladny v obchodě

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Ochrana osobných údajov

Slovo medzi nami na prvý mesiac roka 2020 prináša texty o Božej túžbe po zjednotení kresťanov – o túžbe po tom, aby boli členmi jednej rodiny. Čitatelia v ňom nájdu aj predstavenie Kongregácie

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier