Dnes opäť oslavujeme Deň misijného povolania. Táto každoročná oslava je vždy druhú novembrovú nedeľu, v blízkosti výročia vzniku Kongregácie 9. novembra, od ktorého tento rok ubehlo 287 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame list generálneho predstaveného, p. Michaela Brehla, CSsR. Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, V čase, keď sa pripravujeme na oslavu Svetového dňa modlitieb za misijné povolanie redemptoristov 10. novembra, vás pozývam uvažovať

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až 2. 2. 2020 v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne. Témou obnovy je "Čo mám robiť, Pane?". O svojej životnej ceste budú hovoriť manželia, rehoľníci, lekári a ďalší. Bude tiež čas na osobnú modlitbu, spoveď, adoráciu a chvály. Prihlásiť sa môžete na adrese frantisek.skonc@gmail.com do 26.

2. február 2020, Sviatok Obetovania Pána Drahí spolubratia, sestry a spolupracovníci v misii, 15. marca 2020 si pripomenieme 200. výročie smrti sv. Klementa Mária Hofbauera,  často označovaného za „apoštola Varšavy a Viedne“ a „druhého zakladateľa Kongregácie“. Prínos sv. Klementa v rámci histórie a rozvoja Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zanechal stály odtlačok na našej spiritualite a misijnej činnosti. Z tohto dôvodu sa Generálna rada rozhodla vyhlásiť Jubilejný rok na počesť sv. Klementa,

(Kamëz, Albánsko) Ľudia na celom svete si v tomto čase zdobia domácnosti betlehemami, motivovaní aj pápežom Františkom, ktorý vo svojom liste Admirabile signum povzbudil všetkých vo zveľaďovaní tejto nádhernej katolíckej tradície. Aj katolíci v Albánsku udržiavajú túto tradíciu pamätajúc na zemetrasenia, ktoré zasiahli Balkán 26. novembra. V našej redemptoristickej farnosti sv. Alfonza Márie Liguoriho v Kamëz sme nasledovali príklad farnosti sv. Dominika v Durrës, jedného z najviac zemetrasením zasiahnutých miest. Komunita tamojšej farnosti postavila betlehem

As part of the response to the Year of Mercy, Pope Francis, in Misericordiae Vultus, called on the Bishops to organize Missions of Mercy. For us, these were follow-ups to the Missions that took place in 1999 and 2010. In October 2010, the first week of the Mission took place in the squares, streets and cultural facilities of Bratislava and,

2. február 2020, Sviatok Obetovania Pána Drahí spolubratia, sestry a spolupracovníci v misii, 15. marca 2020 si pripomenieme 200. výročie smrti sv. Klementa Mária Hofbauera, 

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Rovnaké výročie si pripomínajú i v Podolínci,

V januári sa pátri redemptoristi vrátili do Báhoňa, aby tu po 14 mesiacoch viedli obnovu misií, ktoré sa konali v

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Lk 2, 14 Drahí spolubratia,  drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví koledníci a vyprošují nám požehnání od Hospodina. Napíšou nám na vchodové dveře K +

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Najbližšie udalosti
mar
4
St
celý deň Šenkvice – obnova misii
Šenkvice – obnova misii
mar 4 – mar 8 celý deň
 .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
mar
7
So
celý deň Misie Košice – Nad jazerom
Misie Košice – Nad jazerom
mar 7 – mar 15 celý deň
 .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier