Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Dňa 26. apríla 2020 sme si pripomenuli 70. výročie vyhlásenia sv. Alfonza Márie de Liguori (1696 – 1787) za patróna spovedníkov a moralistov. Titul zakladateľovi redemptoristov udelil pápež Pius XII. v roku 1950 apoštolským listom „Consueverunt omni tempore.“ Zdôraznil v ňom, že tento taliansky biskup a učiteľ Cirkvi, ako aj autor viac než stovky diel v oblasti morálnej, dogmatickej a duchovnej teológie, „formoval veľa spovedníkov a sám

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P. Michala Zamkovského zavítal do farnosti Ferčekovce a tím P. Ivana Flimela vedie ľudové misie vo farnosti Dolný Moštenec. Program na oboch miestach sa začal v sobotu 15. februára privítaním misionárov a úvodnými večernými svätými omšami. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť

Drahí spolubratia, bratia a sestry, opäť vás pozdravujem od sv. Alfonza v Ríme, zo svätyne našej Matky ustavičnej pomoci. O pár hodín sa celý zranený svet opäť rozozvučí radostným zvolaním: Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja! Naozaj vstal! Aleluja! V mene nás všetkých, ktorí sme tu, v Ríme, vám prajem naozaj požehnanú a radostnú Veľkú noc! Nech vás Pán požehná pokojom, nádejou a novým životom! Tento rok je naozaj jedinečný. Po prvý raz je celé Generálne

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. (Jn 13,15) Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa, drahí partneri v misii, tohtoročný Veľký týždeň a Veľkú noc slávime uprostred veľkých reštrikcií. Snaha premôcť Covid-19 znemožnila verejné slávnosti a v takmer všetkých európskych krajinách je nemožné stretávanie sa ľudí. V niektorých krajinách je dokonca odchod z domu iba výnimkou z prísnych obmedzení. Naša pastoračná činnosť ako redemptoristov je

As part of the response to the Year of Mercy, Pope Francis, in Misericordiae Vultus, called on the Bishops to organize Missions of Mercy. For us, these were follow-ups to the Missions that took place in 1999 and 2010. In October 2010, the first week of the Mission took place in the squares, streets and cultural facilities of Bratislava and,

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha Obnov svoje znamenia, ktorú napísal medzinárodne uznávaný kazateľ Damian Stayne. Autor si v nej kladie otázku,

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach.

Svätú omšu v utorok 20. apríla 2020 o 8:30 v rádiovej kaplnke sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici celebruje P.

Správa zo Španielska: "V týchto dňoch sledujeme nezvyčajné scény odohrávajúce sa na celom svete kvôli opatreniam zavedeným v súčasnom stave

Páter Marcel Kovaľ CSsR z komunity redemptoristov v Banskej Bystrici-Radvani v Televízii Hronka hovoril o prežívaní Veľkej noci v tomto

Na jar 1950 nariadil Ústredný výbor komunistickej strany Československa likvidáciu mužských reholí. Cieľom Akcie K bolo obsadiť kláštory, vyťahovať rehoľníkov

Pred nami sú najväčšie sviatky liturgického roka: sviatky nádeje – sviatky Veľkej noci. Mnohí z nás sa pýtajú: ako ich prežiť?

Drahí spolubratia, bratia a sestry, opäť vás pozdravujem od sv. Alfonza v Ríme, zo svätyne našej Matky ustavičnej pomoci. O pár hodín sa celý zranený

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. (Jn 13,15) Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa,

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Ešte stále nám môžete darovať 2 % z daní

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier