Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

5. mája 2020 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých vyhlásením dekrétov o hrdinskosti čností Božieho sluhu, kňaza redemptoristu, Francisca Barrecheguren Montagut (1881-1957) a jeho dcéry, Božej služobníčky, Marie de la Concepción Barrecheguren y García (1905-1927). Ctihodný Francisco sa narodil v Léride v roku 1881 do bohatej rodiny. Keď mal iba 11 mesiacov, jeho otec zomrel. Po smrti svojich sestier a nakoniec aj matky v roku 1885 zostal sám, a pretože nemal

Šenkvice, ako ich poznáme v súčasnosti, vznikli v roku 1964 spojením dvoch obcí: Malých a Veľkých Šenkvíc. História dediny je ovplyvnená chorvátskymi kolonistami, ktorí v 16. storočí znovuzaložili obec zničenú vojnami. Najvyššou stavbou a dominantou obce je Kostol sv. Anny, v ktorom prebieha aj obnova ľudových misií. Prvý kostol v Šenkviciach, postavený okolo roku 1350 v gotickom slohu, pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si

Páter Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici - Radvani a misionár milosrdenstva, a dvaja laickí misionári z banskobystrického spoločenstva Shekinah Jana Macková a Radoslav Glovňa v televízii Lux rozprávali o ľudových misiách redemptoristov. Reláciu si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

Správa zo Španielska: "V týchto dňoch sledujeme nezvyčajné scény odohrávajúce sa na celom svete kvôli opatreniam zavedeným v súčasnom stave ohrozenia koronavírusom. 14. apríla priniesla polícia v španielskom meste Jaén na kliniku Krista Kráľa ikonu Matky ustavičnej pomoci za aplauzu a vrelého prijatia zdravotníkmi. Niečo také by sa nebolo stalo za iných okolností." Hoci sa teraz nemôžeme modliť novénu k Matke

As part of the response to the Year of Mercy, Pope Francis, in Misericordiae Vultus, called on the Bishops to organize Missions of Mercy. For us, these were follow-ups to the Missions that took place in 1999 and 2010. In October 2010, the first week of the Mission took place in the squares, streets and cultural facilities of Bratislava and,

Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, pozývajú Vás, Vaše rodiny i známych na odpustovú slávnosť k Matke

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského. Misie prebehli v posunutom

Páter Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici - Radvani a misionár milosrdenstva, a dvaja laickí misionári z banskobystrického

Rím, 15. máj 2020 Prot.No. 0000 071/2020 Drahí spolubratia, nech počas tohto veľkonočného obdobia zmŕtvychvstanie Ježiša, nášho Vykupiteľa, posilňuje vašu nádej a radosť!

Kto je Duch Svätý? Kresťan, žijúci v novozákonnej dobe na to odpovedá s istotou: tretia Božská osoba v najsvätejšej Trojici. Veriaci Izraeliti nepoužívali

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod Medzi najznámejšie citáty sv.

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby

Naši spolubratia z Michalovskej a Varšavskej provincie pripravili video o blahoslavenom redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi (1886-1959), ktorý založil gréckokatolícku vetvu

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Ešte stále nám môžete darovať 2 % z daní

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier