Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci a štúdiá v seminári vo Freisingu, a po tom, ako si prečítal diela sv. Alfonza a spoznal redemptoristov, vstúpil 6. októbra 1892 do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sľuby zložil v roku 1983 a kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1895. Chcel ísť

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi, Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa slávi od 18. do 25. januára. Mnoho kongregácií, diecéz a kresťanských spoločenstiev po celom svete usporadúva oslavy, výmeny skúseností a ekumenické bohoslužby v poslušnosti Kristovi, ktorý sa modlí za jednotu svojich učeníkov „aby svet uveril“. Jednota je skôr Božím darom ako dôsledkom ľudského úsilia, a preto sú kresťania na celom svete vyzvaní v modlitbe vyjadriť

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia, na budúcu sobotu, 3. októbra, pápež František podpíše novú encykliku „Fratelli tutti“ o bratstve a sociálnom priateľstve. Táto encyklika bude potom promulgovaná na ďalšiu nedeľu, 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi. Vyhlásenie encykliky je vždy dôležitou udalosťou v živote Cirkvi. Tento rok, keď naďalej prežívame účinky pandémie COVID-19, verím, že táto

(z blogu Alfonziánskej akadémie) Odkedy sme si uvedomili, že pandémia Covid-19 tu s nami bude dlhé obdobie našich životov, často sme

Drahí spolubratia, pozdravujem vás z Ríma! Počas tejto pandémie sa naďalej modlíme za vás a za všetkých spolubratov, sestry, laických spolupracovníkov

Nemôžeme hovoriť o „reštrukturalizácii pre službu“ bez toho, aby sme sa nasmerovali priamo na tých, ktorí už misiami žili a boli

Stropkov sa stane miestom centrálnych osláv príchodu redemptoristov preto, lebo práve tu založili v roku 1921 svoj prvý kláštor. Neskôr

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa slávi od 18. do 25. januára. Mnoho kongregácií, diecéz a kresťanských spoločenstiev po celom

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných.

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku

Apoštolský život (vita apostolica) redemptoristov charakterizuje celé ich bytie ako misionárske. Apoštolské mu životu Kongregácie sú venované naše Konštitúcie a Stanovy.

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi, Pre mnohých z nás budú tento rok

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Podporte svojimi 2 % našu misijnú činnosť

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier