Slovo medzi nami

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE: SOLIDARITA A MISIA „Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.“ (Lk 4, 1) Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia, týmito slovami Evanjelia z prvej pôstnej nedele vstupujeme na našu „cestu obrátenia“, ktorou sa pripravujeme na slávenie veľkonočného Trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania (pápež

V marci 2018 sa vo farnosti Omšenie konali ľudové misie a po roku sa sem pátri redemptoristi vracajú. Pod vedením tímu P. Ivana Flimela vedú obnovu misií, ktorá sa koná od 3. do 7. apríla. Program sa začal v stredu 3. apríla privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu sú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, eucharistická slávnosť s adoráciou,  udelenie

Dnes si pripomíname 60. výročie úmrtia blahoslaveného redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku. Ponúkame vám jeho krátky životopis. Blahoslavený  Metod Dominik Trčka sa narodil 6. 7. 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, Morava.  Dominik navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke. 

Redemptoristi na celom svete dnes oslavujú 270. výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou. V marci 1748, keď boli vhodné podmienky na to, aby sa obrátil na Apoštolskú stolicu kvôli uznaniu inštitútu, náš zakladateľ sv. Alfonz de Liguori (1696 – 1787) napísal list pápežovi so žiadosťou, aby mohol predložiť návrh reguly novej kongregácie. Po kladnej odpovedi spolu s pátrami Sportellim, Mazzinim

There was a get together of the confreres from the Prague Province of Michalovce and Bratislava Vice Province on the 21st to the 23rd of January. It was a beautiful time of fellowship, prayer, formation and recreation. Bishop Ralph Heskett C.Ss.R., from the diocese of Hallam, England graced the occasion. During the first part of the meeting, Bishop Ralph encouraged the

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v

V marci 2018 sa vo farnosti Omšenie konali ľudové misie a po roku sa sem pátri redemptoristi vracajú. Pod vedením

Vydavateľstvo Slovo medzi nami v týchto dňoch vydáva knihu Vyrovnanosť a pokoj s podtitulom Spiritualita pribúdajúcich rokov. Jej autori Jim McManus a Stephanie Thornton

Port-au-Prince, Haiti – Haiti dodnes trpí vážnou korupciou a násilím. Strety medzi políciou a ozbrojenou mládežou na barikádach, ku ktorým dochádza v Port-au-Prince

Od 30. marca do 7. apríla prebiehajú v Kostole sv. Mikuláša v Senci ľudové misie pod vedením tímu P. Michala

V poslednú marcovú stredu bola v priestoroch Mestskej knižnice v Podolínci a na kláštornom dvore pred kostolom sv. Stanislava otvorená

Dnes, 28. marca, si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, prvého svätorečeného amerického biskupa. Pri tejto

Svätý Otec František nás v minulosti vyzval, aby sme zdieľali s celou Cirkvou skúsenosť stretnutia so živým Kristom, ktorý mení

Dnešné evanjelium nám ponúka známe Podobenstvo o márnotratnom synovi. Prečítajte si o ňom v úryvku z knihy Podobenstvá o milosrdenstve.

Najbližšie podujatia
máj
4
So
18:00 Imeľ – misie
Imeľ – misie
máj 4 @ 18:00 – máj 12 @ 15:00
Misijný tím Bratislava – Puškinova—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
máj
6
Po
15:00 Exercicie “Prohloubit vztah k Bo...
Exercicie “Prohloubit vztah k Bo...
máj 6 @ 15:00 – máj 10 @ 9:00
Exercicie "Prohloubit vztah k Bohu skrze Eucharistii"
—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
máj
11
So
18:00 Banská Štiavnica – misie
Banská Štiavnica – misie
máj 11 @ 18:00 – máj 19 @ 15:00
Misijný tím P. Michala Zamkovského—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_plus_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
Najčítanejšie

Mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov pozývame na duchovnú obnovu "POĎTE a UVIDÍTE", ktorá sa uskutoční 17. až 19. mája 2019 v našom rehoľnom dome v Kostolnej

Matka ustavičnej pomoci
Najnovšie podcasty
—-
Twitter

Youtube
Soundtier