Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Na sviatok Všetkých svätých Cirkev oslavuje všetkých svätých: kanonizovaných alebo blahoslavených a množstvo tých, ktorí sú už v nebi, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Medzi nimi je aj mnoho našich spolubratov, ktorí svoj život zasvätili hlásaniu hojného vykúpenia. Je ich určite veľa, mená niektorých z nich poznáme. Boh nám ich dáva spoznať prostredníctvom autority Cirkvi:   sv. Alfonz Mária

V exercičnom dome na Svatej Hore v Příbrami sa do konca roka bude konať ešte dvanásť duchovných cvičení pre rôzne skupiny na zaujímavé témy. Cvičenia vedú pátri redemptoristi, ale aj iní známi českí exercitátori ako napríklad Aleš Opatrný. Pozývame vás duchovne sa obnoviť v krásnom prostredí najväčšej českej mariánskej svätyne. Spôsob prihlasovania je uvedený pod programom.

Narodil sa 18. augusta 1952 v Sačurove, prvé sľuby zložil 15. decembra 1978 a večné sľuby 15. augusta 1981. Kňazskú vysviacku prijal z rúk kard. Jána Ch. Korca 25. júna 1983 v Bratislave. Pôsobil v Stropkove, v Michalovciach, v Toronte, v Starej Ľubovni. V rokoch 1993 – 1996 bol viceprovinciálom michalovskej viceprovincie. Horlivo plnil službu misionára a ohlasovateľa hojného Vykúpenia. Pohrebné obrady budú

Počas misijného mesiaca október poďme navštíviť vzdialenú farnosť redemptoristov v Kemerove, na Sibíri, v Rusku. Video, ktoré je uvedené nižšie nás vovádza na cestu. Prechádzaním širokých a dlhých sibírskych vzdialeností a pri stretávaní sa s ľuďmi, môžeme zakúsiť ich jednoduchý život a pohostinnosť, a zacítiť tak smäd po vykúpení, po vzácnom Ježišovom dare, ktorý ponúka všetkým. Redemptoristi v Rusku a Kazachstane začali svoju prácu

A Redemptorist spirituality course was held for the first time in Leopoli, from 24 to 29 September 2017. The course was led by Fr. Piotr Chyla, director of the Center for Spirituality based in Rome, together with Fr. Sylwester Cabala from Lubaszowa, a place that besides being the interprovincial novitiate is also the centre of apostolate and Redemptorist spirituality of Warsaw

Počas misijného mesiaca október poďme navštíviť vzdialenú farnosť redemptoristov v Kemerove, na Sibíri, v Rusku. Video, ktoré je uvedené nižšie nás

Počas môjho posledného roka (1964 - 1965) v malom seminári redemptoristov vo vtedajšej provincii Edmonton si náš ročník zvolil za

Nedávno uplynulo 35 rokov od smrti ukrajinského redemptoristu O. Romana Bachtalovského (1897-1985), misionára, pedagóga, duchovného vodcu, spisovateľa a väzňa sovietskych lágrov.

Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša v Eucharistii prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli,

Úrad verejného zdravotníctva vydal konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Pripravili sme prehľad slávenia sviatostí vo

Úvod Generálne vedenie vyhlásilo rok 2020/2021 za jubilejný rok ku cti „druhého zakladateľa“ Kongregácie, svätého Klementa Máriu Hofbauera. Slovné spojenie jubilejný

Srdečne zdravím z misií v Piešťanoch. Keďže sme nevedeli ako sa vyvinie situácia okolo verejných bohoslužieb - teda či by

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia, na budúcu sobotu, 3. októbra, pápež František podpíše novú encykliku „Fratelli tutti“ o

Vyšné Ružbachy 25. septembra (TK KBS) Rímskokatolícka cirkev farnosť Vyšné Ružbachy oznamuje farníkom a návštevníkom tejto kúpeľnej obce, že od

Dnes, 26. septembra, slávime liturgickú spomienku blahoslaveného redemptoristu Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám niekoľko modlitieb k Duchu Svätému z jeho súkromných

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Ešte stále nám môžete darovať 2 % z daní

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier