Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady. Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie

Po niekoľkomesačnej prestávke počas lockdownu budú od soboty 5. júna naši pátri a laickí spolupracovníci opäť viesť ľudové misie. Do bratislavskej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch príde tím P. Michala Zamkovského a laici z misijného spoločenstva Calvary. Misijné sväté omše môžete sledovať online. Na Hornú Nitru, do farnosti Čereňany a Chalmová sa zase vydá dvojica misionárov, P. Ivan Flimel

Dobové dokumenty: zápisky misionárov, správcov farností i samotných veriacich, ktorí svoje dojmy čoraz častejšie uverejňovali i v tlači, ukazujú, že hoci sa menia okolnosti a možnosti, ľudské srdce sa nemení. Aj na prelome 19. a 20. storočia mali mladí rovnaké túžby po láske a šťastí ako tí dnešní a otcovia a matky rodín museli tak isto zápasiť o svoje rodiny.  Pre malý rozsah príspevkov sa aj tentoraz

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii, keď pápeža Františka prijali do nemocnice kvôli jeho nedávnej operácii, pozval som nás všetkých, aby sme sa modlili s ním a za neho, a za jeho uzdravenie. V mene celej Kongregácie som poslal Svätému Otcovi list, v ktorom som ho uisťoval o našich modlitbách za jeho uzdravenie. Nedávno som dostal tento rukou napísaný list

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady. Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie

Dobové dokumenty: zápisky misionárov, správcov farností i samotných veriacich, ktorí svoje dojmy čoraz častejšie uverejňovali i v tlači, ukazujú, že hoci sa menia

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii, keď pápeža Františka prijali do nemocnice kvôli jeho nedávnej operácii, pozval som nás

Drahí spolubratia, posielam vám pozdravy a požehnania pri príležitosti osláv tohtoročného sviatku svätého Alfonza! Odovzdajte, prosím, moje pozdravy členom vašej

„Kde si, brat, za také dlhé obdobie?" Kde si, brat? Mocní musia odpovedať

Článok vyšiel v časopise .týždeň a publikujeme ho s láskavým súhlasom šéfredaktora Štefana Hríba a autora Štefana Chrappu. List z roku

Po roku, kedy sa arcidiecézna púť v Gaboltove z dôvodu pandemických opatrení konala iba na farskej úrovni, mariánsky Gaboltov opäť ožíva púťami. Gaboltov

Rozhovor so svätým Otcom Františkom pre časopis Studia Moralia Alfonziánskej akadémie, moderovaný a spracovaný P.  Alfonsom V. Amarantem C.Ss.R., prezidentom

Dňa 29. júna 2021 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie provinciálov jednotiek Varšavy, Ľvova, Bratislava-Praha a Michaloviec. Prítomný bol tiež koordinátor

Na prvú júlovú nedeľu, keď Ukrajina oslavuje Deň námorných síl a Ukrajinská katolícka cirkev byzantského obradu zároveň sviatok Panny Márie

V Kostolnej - Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Podporte svojimi 2 % našu misijnú činnosť

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..