Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Pred 150 rokmi, 23. marca 1871, Pius IX. vyhlásil svätého Alfonza Máriu de Liguori za Učiteľa Cirkvi. Bula, ktorou bol svätý Alfonz vyhlásený za Učiteľa, poukazuje na osobitný charakter jeho morálneho a spirituálneho učenia, schopného vytýčiť „bezpečnú cestu v spleti navzájom si odporujúcich názorov rigorizmu a laxizmu“. 150 rokov po tejto radostnej udalosti je posolstvo svätého Alfonza Máriu de Liguori, patróna

V sobotu 11. septembra 2021 sa pod vedením P. Ivana Flimela CSsR spolu s P. Róbertom Režným CSsR a P. Arturom Bilykom CSsR začali ľudové misie v meste Žiar nad Hronom. Trvať budú do nedele 19. septembra. Misie prebiehajú podľa programu v dvoch tunajších kostoloch. V Žiari nad Hronom sú dve farnosti: farnosť Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Z tohto dôvodu tu na začiatku misií v nedeľu bola v jednom

Redemptoristi si tento rok pripomínajú sté výročie od príchodu na Slovensko. O pokračovanie misie redemptoristov sa počas týchto sto rokov zaslúžili mnohé generácie redemptoristov. Jedným z nich je aj páter Jozef Bednárik CSsR, ktorého sté výročie od jeho narodenia si tento rok rehoľa pripomína. Páter Jozef Bednárik patril do druhej generácie redemptoristov pochádzajúcich zo Slovenska. Bol prvým slovenským novicom, ktorý mal

Od počiatkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa je povolanie bratov považované za neoddeliteľnú súčasť našej redemptoristickej identity. V súčasnosti je na celom svete 334 bratov, pričom najviac bratov je v troch provinciách: Sao Paolo, Vietnam a Denver. Pri príležitosti sviatku svätého Gerarda Maiella, brata koadjútora Kongregácie redemptoristov, sme požiadali brata Marcosa Viníciusa CSsR o rozhovor, aby sme sa dozvedeli viac o tom,

9. augusta 1956 pochodovalo viac ako 20 000 žien do vládneho centra (Budovy Únie) v Pretórii v Južnej Afrike na protest proti „schvaľovaniu zákonov“ apartheidu (t. j. politika rasovej oddelenosti). Teraz, v tento deň (9. augusta) je štátny sviatok a celý august je určený ako mesiac žien. Tento rok sa komunita redemptoristov v našej farnosti Panny Márie, Retreat, Kapské Mesto, rozhodla

Redemptoristi si tento rok pripomínajú sté výročie od príchodu na Slovensko. O pokračovanie misie redemptoristov sa počas týchto sto rokov

Rím, 6. november 2021 Spomienka španielskych mučeníkov Prot. N.0000 171/2021 Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, V nedeľu, 14. novembra, budeme na celom svete

Misia redemptoristov v Lotyšsku na prelome 18. a 19. storočia Klement Hofbauer a jeho spoločníci vo Varšave Dvaja novovysvätení kňazi, redemptoristi, Klement Mária Hofbauer a Tadeáš

Pred 150 rokmi, 23. marca 1871, Pius IX. vyhlásil svätého Alfonza Máriu de Liguori za Učiteľa Cirkvi. Bula, ktorou bol

Keď pápež Pius IX. 26. apríla 1866 odovzdal ikonu Matky ustavičnej pomoci generálnemu predstavenému Nicolasovi Mauronovi, poveril kongregáciu redemptoristov úlohou:

Dátum 4. november zostane navždy zlatými písmenami zapísaný do dejín redemptoristov i Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V ten deň v roku 2001 bol

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina

Od počiatkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa je povolanie bratov považované za neoddeliteľnú súčasť našej redemptoristickej identity. V súčasnosti je na celom

Ešte v dobe pred prvou svetovou vojnou prebiehali rokovania redemptoristov o založení kláštora priamo na Slovensku. S ponukou v roku 1913 prišla grófka

"Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli" (Sk 4,20) Drahí spolubratia, sestry a členovia redemptoristickej rodiny, túto nedeľu, 24. októbra,

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Podporte svojimi 2 % našu misijnú činnosť

No posts were found.

Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..