Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyNoví lektori a vysluhovatelia sv. prijímania

Noví lektori a vysluhovatelia sv. prijímania

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice udelil P. Václav Hypius ministérium lektorátu dvom študentom – Jánovi Kniezovi a Samuelovi Opálkovi. Ide o ďalší krok v ich príprave na rehoľný a kňazský život. Ich úlohou je čítať Božie Slovo, a to nielen pri liturgických sláveniach, ale napĺňať sa ním a prinášať ho tým, s ktorými sa stretnú.

V ten istý deň boli ustanovení aj dvaja mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania – Andrej Skokan a Adam Vypušťak.

Sprevádzajme nových lektorov a vysluhovateľov sv. prijímania našimi modlitbami.

mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..