Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyNová séria nášho podcastu je o vykúpení

Nová séria nášho podcastu je o vykúpení

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa sme v septembri spustili nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov. V prvej sérii, ktorá má šesť častí, sme sa rozprávali pátrami Petrom Hertelom CSsR a Rastislavom Dluhým CSsR, ktorí pôsobia v litovskom meste Kaunas, kde v roku 2018 redemptoristi otvorili komunitu. Všetky časti nájdete tu.

Do druhej série podcastu sme pozvali P. Jána Andrejova, aby sme s ním hovorili o vykúpení. Redemptoristi sa od svojho založenia venujú ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Toto ohlasovanie životom a slovom je ich charizmou a poslaním v Cirkvi. P. Ján Andrejov študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko rokov pôsobí ako sekretár provinciála. Priblíži nám nielen pojem, ale predovšetkým realitu a skúsenosť vykúpenia v súvislostiach nášho života. Budeme sa s ním rozprávať napríklad o tom, aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou, ako môžeme vykúpenie prijímať a zažívať v každodennosti, vo sviatostiach a v modlitbe alebo ako môžeme dnes vôbec vykúpenie ohlasovať.

Mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..