DomovMatka ustavičnej pomoci

Matka ustavičnej pomoci

Video o Matke ustavičnej pomoci

Krátke videozamyslenie p. Rastislava Dluhého CSsR o Matke ustavičnej pomoci.

Viera do vrecka: O Márii trochu inak

P. Rastislav Dluhý CSsR rozpráva o Márii  Matke ustavičnej pomoci.

(Od 4 minúty 45 sekundy) 

150.výročie obnovenia úcty k Matke ustavičnej pomoci

Video vyrobené pri  príležitosti osláv 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Ikone Matky ustavičnej pomoci.

Redemptoristi oslávili koniec Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) oslávila 27. júna 2016 záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi prežívali Jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci.

Ikona požehnaná pápežom navštívila komunity redemptoristov na Slovensku

V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý Otec František požehnal dvanásť špeciálne vytvorených ikon počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Začiatkom roka 2017 začala putovať po všetkých  spoločenstvách a kostoloch redemptoristov po celom svete. Po tom, čo ikona navštívila chrámy a komunity slovenských redemptoristov a redemptoristiek východného obradu, navštívila aj redemptoristov západného obradu na Slovensku.

 

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier