DomovMapa misií

Plán misií provincie Bratislava – Praha na rok 2018:

 

Páter Ivan Flimel CSsR

27. 1. – 4. 2.  Horné Obdokovce

14. – 18. 2.  Suchá nad Parnou (OM)

10. – 18. 3.  Omšenie

18. – 22. 4.  Pružina (OM)

12. – 20. 5.  Trenčianske Teplice

16. – 24. 6.  Považská Teplá

12. – 16. 9.  Brusno (OM)

29. 9. – 7. 10.  Slažany

20. – 28. 10.  Teplička nad Váhom

17. – 25. 11.  Báhoň

1. – 9. 12.  Kanianka

 

Páter Michal Zamkovský CSsR

20. – 28. 1.  Spiš. Hanušovce

17. – 25. 2.  Veľký Šariš

10. – 18. 3.  Spiš. Štiavnik

14. – 22. 4.  Nižná na Orave

20. – 27. 5.  Hriňová

6. – 10. 6.  Zuberec (OM)

5. – 8. 9.  Nové Mesto nad Váhom (OM)

22. – 29. 9.  Zlaté Moravce

21. – 28.10.  Hôrka pri Poprade

24. 11. – 2. 12.  Slovenská Kajňa

 

Páter Peter Hertel CSsR

16. – 21. 1.  Župčany (OM)

4. – 11. 2.  Dobratice (ČR)

20. – 25. 2.  Sereď (OM)

6.  – 11. 3.  Podhorany pri Prešove (OM)

21. – 29. 4.  Maňa

 

Páter Peter Slobodník CSsR

17. – 25. 2.  Svinia

 

Komunita Bratislava, Puškinova

14. – 22. 4.  Tvrdošín

 

 

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  3 misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel, P. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo, pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý skončil 20. novembra tohto roku.

V roku 2017  budú mať  misie redemptoristov  výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci.

Prvé misie začali 21. januára 2017 v Spišských  Vlachoch pod vedením P. Michala Zamkovského. Poslednou v roku bude Obnova misií v Solčanoch, vedená tímom P. Ivana Flimela.  Všetkých srdečne pozývame.

TS TKKBS

Plán misií v roku 2017:

Misie redemptoristov 2017

Misijné plány z predchádzajúcich rokov

Misie 2016 Mapa

 

Misie 2015 SMN