Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List koordinátora konferencie Európa

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2, 14)

Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa, drahí partneri v misii,

v týchto dňoch budeme sláviť Vianoce. Udalosť, keď Boh prijal našu ľudskú prirodzenosť. Liturgické čítania sú naplnené obrazmi pokoja, zmierenia a spravodlivosti, ktorými proroci ohlásili príchod Mesiáša. Znovu počujeme tieto prísľuby: „Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlice, zo svojich kopií viničné nože. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.“ (Izaiáš 2,4) „Pravda bude pásom jeho bedier. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať.“ (Izaiáš 11, 5.6)

Ak pozrieme na svet, v ktorom žijeme, hneď zbadáme aké dôležité je toto posolstvo pokoja pre dnešné časy. Práve z toho dôvodu, že ľudia zažívajú pravý opak: násilné konfrontácie, nespravodlivosť, neporiadok. V mnohých krajinách a na mnohých miestach Európy, kde žijeme, stretáme ľudí, ktorí sú rôznymi spôsobmi zranení. Ľudia hľadajú zmierenie, lepší život. Chcú dúfať, no nevedia ako. Dobrá zvesť, ktorá začala betlehemským dieťaťom, má svoj trvalý význam. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2,14)

Ďakujem Vám všetkým za spoločnú službu v ohlasovaní tejto v skutku dobrej zvesti. Prajem Vám, aby slávenie Vianoc posilnilo Vaše rozhodnutie na tejto ceste.

Šťastné Vianoce a veľa Božieho požehnania do Nového roku 2019!

Johannes Römelt

koordinátor KRE

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved