Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Kardinál Stella: Služba stálych diakonov vyjadruje Cirkev vychádzajúcu von

Vatikán/Taliansko 7. marca – Služba stáleho diakona má charakter prahového kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu má významný evanjelizačný potenciál. V tomto duchu hovoril prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella pri formačnom stretnutí so stálymi diakonmi talianskeho regiónu Kampánia 3. marca v Pompejach. Diakon preto významne prispieva k plneniu úlohy Cirkvi „vychádzať von k ľuďom“, ktorú často zdôrazňuje pápež František.

Identita, formácia a poslanie trvalého diakona – do týchto troch hlavných tém zhrnul príspevok kardinála Stellu vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Pri téme identita kardinál Stella zdôraznil potrebu upustiť od predstavy, že diakoni sú „napol kňazi a napol laici“. Citoval dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou z roku 2002, že trvalý diakonát je „prahové ministérium“.

Znamená to „službu Evanjeliu a Božiemu kráľovstvu v tých cirkevných a existenčných situáciách a okolnostiach,“ v ktorých diakon môže byť prítomný „sústavnejšie a efektívnejšie než kňaz, ktorého pastoračná služba je širšia a nutne zahŕňa viac vecí“. Toto usmernenie pomáha pochopiť, že identita diakona sa nachádza „medzi ohlasovaním Slova a službou lásky, kam samozrejme v prvom rade zapadá aj služba pri Pánovom stole“.

Pri otázke formácie stálych diakonov, ktorá okrem ľudskej stránky zahŕňa aj duchovnú, doktrinálnu a pastoračnú,  prefekt Kongregácie pre klérus skonštatoval, že hoci je pravdou, že pre trvalých diakonov neexistujú „semináre“ alebo „zadefinované štruktúry“, „každá diecéza sa musí zamýšľať nad primeraným formačným plánom pre budúcich diakonov“.

V závere kardinál Beniamino Stella zdôraznil, že pôsobenie trvalého diakona sa nemá ohraničiť len na liturgickú oblasť. Oblasti jeho poslania sú totiž viaceré: služba pri svätej omši, charitatívne diela, ako aj „prvotná evanjelizácia s krstnými náukami a pripravenosť k službe apoštola, vyslaného k cirkvám“. Službu diakona je dobré vnímať v misionárskom dynamizme «vychádzajúcej cirkvi» uviedol kardinál Stella. -ab-

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved