Slovo medzi nami
DomovKalendár

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
jún
26
Ne
Televízny prenos slávnosti ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci z Ríma
jún 26 @ 18:00 – 19:30
Televízny prenos slávnosti ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci z Ríma

Súčasťou slávností uzatvárajúcich Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci bude aj slávnostná eucharistia v Bazilike Santa Maria Maggiore. 26. júna o 16:00 ju bude celebrovať J.E. João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Z technických dôvodov ju bude možné sledovať o dve hodiny neskôr, teda o  18:00. Z Ríma ju bude vysielať katolícky televízny kanál Shalom World TV. Odkaz na kanál nájdete tu.

Mediálna služba Shalom začala v Indii v r. 1993 spolu s dvojtýždňovým periodikom. Krátko potom bola spustená katolícka televízia bez reklám v indickom jazyku. Prostredníctvom satelitu  TV Shalom vysiela do celého sveta.

Upútavka na slávnosti ukončenia Jubilea Matky ustavičnej pomoci.

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
jún
29
St
Chvály, modlitba, adorácia v Radvani (BB)
jún 29 @ 19:00 – 21:00
Chvály, modlitba, adorácia v Radvani (BB)

Pozývame

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
júl
17
Ne
Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa – titulárny sviatok redemptoristov
júl 17 @ 8:42 – 9:42
Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa - titulárny sviatok redemptoristov

Každú tretiu júlovú nedeľu slávia redemptoristi na celom svete svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa.

V duchu tradície sv. Alfonza veľké tajomstvá vykúpenia obsahujú Vtelenie (ľudská prirodzenosť preniknutá Božou prítomnosťou, por. K 19); Utrpenie Krista (poslanie darovať seba druhým v Kristovi, por. K 48-50); Zmŕtvychvstanie (nový život, stála prítomnosť Ducha a pretváranie sa v ňom, por. K 51;56).

Ako svedkovia nedávame svedectvo iba tak, že pripomíname veľké tajomstvá nášho vykúpenia, ale predovšetkým tak, že tieto tajomstvá stále plnšie žijeme. Ako misionári pozývame aj ostatných, aby stále intenzívnejšie s nami zdieľali hojné vykúpenie, ktoré nám priniesol Kristus Vykupiteľ.

(Z listu generálneho predstaveného P. Micheala Brehla, 1.8. 2013)

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier