Slovo medzi nami
DomovKalendár

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
jún
26
Ne
Televízny prenos slávnosti ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci z Ríma
jún 26 @ 18:00 – 19:30
Televízny prenos slávnosti ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci z Ríma

Súčasťou slávností uzatvárajúcich Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci bude aj slávnostná eucharistia v Bazilike Santa Maria Maggiore. 26. júna o 16:00 ju bude celebrovať J.E. João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Z technických dôvodov ju bude možné sledovať o dve hodiny neskôr, teda o  18:00. Z Ríma ju bude vysielať katolícky televízny kanál Shalom World TV. Odkaz na kanál nájdete tu.

Mediálna služba Shalom začala v Indii v r. 1993 spolu s dvojtýždňovým periodikom. Krátko potom bola spustená katolícka televízia bez reklám v indickom jazyku. Prostredníctvom satelitu  TV Shalom vysiela do celého sveta.

Upútavka na slávnosti ukončenia Jubilea Matky ustavičnej pomoci.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
jún
29
St
Chvály, modlitba, adorácia v Radvani (BB)
jún 29 @ 19:00 – 21:00
Chvály, modlitba, adorácia v Radvani (BB)

Pozývame

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
júl
17
Ne
Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa – titulárny sviatok redemptoristov
júl 17 @ 8:42 – 9:42
Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa - titulárny sviatok redemptoristov

Každú tretiu júlovú nedeľu slávia redemptoristi na celom svete svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa.

V duchu tradície sv. Alfonza veľké tajomstvá vykúpenia obsahujú Vtelenie (ľudská prirodzenosť preniknutá Božou prítomnosťou, por. K 19); Utrpenie Krista (poslanie darovať seba druhým v Kristovi, por. K 48-50); Zmŕtvychvstanie (nový život, stála prítomnosť Ducha a pretváranie sa v ňom, por. K 51;56).

Ako svedkovia nedávame svedectvo iba tak, že pripomíname veľké tajomstvá nášho vykúpenia, ale predovšetkým tak, že tieto tajomstvá stále plnšie žijeme. Ako misionári pozývame aj ostatných, aby stále intenzívnejšie s nami zdieľali hojné vykúpenie, ktoré nám priniesol Kristus Vykupiteľ.

(Z listu generálneho predstaveného P. Micheala Brehla, 1.8. 2013)

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
aug
1
Po
Sviatok sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov
aug 1 @ 6:00 – 18:00
Sviatok sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov

Benedikt XVI. o svätom Alfonzovi, 30. marca 2011

Benedikt XVI. o svätom Alfonzovi, 1. augusta 2012

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
aug
2
St
Deň úmrtia sv. Alfonza
aug 2 @ 6:00 – 18:00

2. augusta 1787 zomrel Sv. Alfonz. Jeho hrob je v Pagani.

Hrob - Pagani

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
aug
29
Ut
Obrátenie sv. Alfonza
aug 29 @ 8:00 – 15:00
Obrátenie sv. Alfonza

29. august 1723 je dňom obrátenia sv. Alfozna de Liguori, zakladateľa redemptoristov.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
sep
27
St
Výročie narodenia sv. Alfozna de Liguori
sep 27 @ 12:00 – 18:00

27.9. 1696 – Marianella (Neapol)

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier
mar
23
Pi
Výročie vyhlásenia sv. Alfonza za Učiteľa Cirkvi
mar 23 @ 6:00 – 18:00
Výročie vyhlásenia sv. Alfonza za Učiteľa Cirkvi

Pápež Pius IX. vyhlásil 23. marca 1871 sv. Alfonza za Učiteľa Cirkvi. Sv. Alfonz dostal tento titul najmä za svoje učenie v oblasti morálnej teológie. Jeho dielo malo veľký vplyv napríklad aj na formovanie pastoračného prístupu svätého Jána Vianneya.

Viac o vplyve sv. Alfonza na sv. Jána Vianneya

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier