Slovo medzi nami
DomovKalendár

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
11
Ut
153. výročie zverenia Ikony MUP redemptoristom
dec 11 @ 6:00 – 21:00

11. decembra 1865 blahoslavený pápež Pius IX. odsúhlasil žiadosť generálneho predstaveného redemptoristov a Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zveril úlohu urobiť Ikonu Matky ustavičnej pomoci známou na celom svete.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Chvály so spoločenstvom Calvary (BA)
dec 11 @ 19:00 – 20:00

Chvály so spoločenstvom Calvary v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Puškinovej ulici.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
12
St
Otvorené modlitbové stretnutie (Radvaň)
dec 12 @ 19:00 – 21:00

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
13
Št
Modlitbové stretnutie v nemocničnej kaplnke
dec 13 @ 16:00 – 17:30

Farnosť Bratislava Kramáre v spolupráci s OZ Nemocničná kaplnka NOU Vás srdečne pozýva na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 13. decembra 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. v nemocničnej kaplnke Národného onkologického ústavu  v hlavnej budove na 4. poschodí.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
15
So
Redemptoristi z Kramárov na “Vianočnej uličke”
dec 15 @ 10:00 – 12:30

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
19
St
Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
dec 19 @ 10:00 – 11:00

Svätá omša pre mamy a otcov s deťmi v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Pohreb sestry Márie Lujzy
dec 19 @ 11:00 – 12:00

 

Sestra Mária Lujza pôsobila v rokoch 1992-1997 na Starých Horách spolu s pátrami redemptoristami.

 

SR. M. LUJZA – Helena Perunová
* 25. 10. 1927 – 16. 12. 2018

Sr. M. Lujza sa narodila 25. októbra 1927 v Slanskej Hute, okres Košice, v roľníckej rodine. Mala piatich súrodencov. Po ukončení Ľudovej školy pracovala s rodičmi na hospodárstve.

Dňa 19. marca 1949 bola v Kongregácii prijatá za kandidátku a pracovala v Ťahanovciach, Spišskej Hute a v Spišskej Novej Vsi. V auguste toho istého roku mala v Levoči obliečku za prítomnosti otca biskupa Jána Vojtaššáka. Jej nasledovné pracovné nasadenie bolo na chirurgii v Košiciach. V roku 1950 bola sústredená do kláštora v Spišskej Novej Vsi, kde pracovala na štátnych majetkoch. Po ukončení noviciátu zložila 8. 9. 1950 prvé sľuby. V roku 1951 začala pracovať v Ústave sociálnej starostlivosti v Spišskom Štvrtku. Tu si popri zamestnaní robila strednú zdravotnú školu formou diaľkového večerného štúdia. Večné sľuby zložila 4. 4. 1961 v Spišskom Štvrtku. Pôsobila tam 39 rokov, istý čas bola aj predstavenou domu. Prácu zdravotnej sestry v ÚSS vykonávala s veľkou láskou, neúnavne a obetavo. Chorí ju mali radi, pretože k nim bola láskavá a pomáhala im v telesnej i v duševnej biede. Bola pracovitá a poriadkumilovná. Pri kontrole v ústave mala sr. Lujza skrine vždy pekne vyukladané. Pri práci, ktorá bola tak náročná, nezanedbávala svoje duchovné povinnosti. Rada sa zdržiavala v kaplnke a veľa sa modlila.

V rokoch 1990 – 1992 pôsobila na farskom úrade v Banskej Bystrici, 1992 – 1997 na Starých Horách. Na týchto dvoch pôsobiskách sa príkladne starala o kňazov.

Keď ju už začali sily opúšťať, prišla v roku 1997 do komunity vo Vrícku. Pomáhala v žehliarni a práčovni, rada pestovala kvety, veľmi pekne vyšívala, háčkovala a ručnými prácami potešovala iných. Pri práci nezabúdala na svoje duchovné povinnosti a bola rovnako svedomitá aj v zachovávaní pravidiel. Každé ráno bola v kaplnke ako prvá.

Slová Ježiša blahoslavenej matke Alfonze Márii: „Trp, mlč a modli sa“ vystihujú aj život našej zosnulej spolusestry Lujzy – v ťažkostiach, chorobe, v utrpení sa nesťažovala, mlčky niesla kríž choroby a v modlitbe to predkladala Bohu. Aj záver jej života bol a je pre nás povzbudením: k Pánovi odišla pripravená a posilnená sviatosťami a v tichosti.

Ďakujeme Bohu za vernosť a svedectvo zasväteného života sr. M. Lujzy. Modlíme sa za ňu, aby jej Pán odmenil to, čo konala svedomito a s veľkou láskou. Nech odpočíva v pokoji! Amen.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
O aplikácii MUP v Rádiu Lumen
dec 19 @ 17:30 – 18:00

O webovej aplikácii Matky ustavičnej pomoci z dielne redemptoristov budú hovoriť v správach Infolumen po 17:30 hod.

Viac o aplikácii MUP si môžete prečítať TU.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
20
Št
Modlitbové stretnutie v nemocničnej kaplnke
dec 20 @ 16:00 – 17:00

Farnosť Bratislava Kramáre v spolupráci s OZ Nemocničná kaplnka NOU Vás srdečne pozýva na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 20. decembra 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. v nemocničnej kaplnke Národného onkologického ústavu  v hlavnej budove na 4. poschodí.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
21
Pi
Slovenští redemptoristé v Rumunsku (TV Noe)
dec 21 @ 10:20 – 10:35
Dokument o návratu slovenských redemptoristů do Rumunska, kde po více než půl století obnovují svou pastorační činnost.

První redemptoristé přišli na území Rumunska už v roce 1815. I když jejich působení v Bukurešti a okolí trvalo jen několik let nikdy neztratitli tuto zemi ze zřetele. Od roku 1906 začali rakouští a čeští redeptoristé s podporou temešvárských biskupů systematickou misijní činnost v Banátu, který byl v té době součástí Uherska v rámci Habsburské monarchie. Vypuknutí První světové války znemožnilo založení fundace, ale redemptoristé zde zůstli aktivní až do roku 1938, kdy z politických důvodů nebyla jejich další pastorační činnost v této oblasti možná. Po dlouhé pauze se na tuto tradici podařilo navázat až v roce 2004, kdy zde započali svou činnost slovenští redemptoristé.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
23
Ne
Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku (TV Noe)
dec 23 @ 6:25 – 7:05
Dokument o rekonstrukci areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

Bazilika Navštívení Panny Marie s areálem ve Frýdku je vzorovou ukázkou vrcholně barokního monumentálního stavitelství ve Slezsku. Základní kámen stavby kostela na místě dřívější dřevěné kaple byl položen v roce 1740 a ještě ne zcela dokončená stavba byla vysvěcena v roce 1759. Vzácně autenticky bez dodatečných úprav dochovaný chrám včetně přilehlého postupně vytvářeného areálu s křížovou cestou, souborem soch a tzv. Římskou kaplí je významnou dominantou města. Zároveň jde o jedno z hlavních poutních míst ve Slezsku. Poutní chrám byl dekretem papeže v roce 1999 povýšen na Baziliku Minor. Vzhledem k tomu, že kostel s areálem byl ve dvacátém století obestavěn hustou městskou zástavbou panelových domů, stal se park zároveň oázou zeleně uprostřed města. Areál však byl po dlouhou dobu ve dvacátém století devastován a ponechán svému osudu a proto ztratil mnoho z původních kvalit. O historii a nové současnosti kostela vypráví tento dokument. Režie: Marek Pospíšil

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
26
St
Modlitba chvál so spoločenstvom Shekinah (Radvaň)
dec 26 @ 19:00 – 20:30

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Osobnosti – P. Jozef Mihok (TV Lux)
dec 26 @ 22:10 – 22:35

Páter Jozef Mihok CSsR je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Pôsobí vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Patrí medzi ôsmich rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva. Má vyštudovanú katolícku teológiu na TF TRUNI. Je zakladateľom katolíckeho tímu Návrat domov. Podieľal sa na organizovaní a vedení medzinárodných škôl evanjelizácie, školy rozvoja tvorivosti a školy vodcovstva. Bol koordinátorom Bratislavských misií 2010. Je jedným zo zodpovedných za kurz Objav Krista na Slovensku.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
dec
27
Št
Modlitba za mesto Kaunas a Litvu
dec 27 @ 19:00 – 21:00

Druhý modlitbový štvrtok za mesto Kaunas a Litvu v Seminárnom kostole v Kaunase o 19.00 miestneho času.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Osobnosti – Jozef Mihok (TV Lux)
dec 27 @ 22:55 – 23:20

Páter Jozef Mihok CSsR je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Pôsobí vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Patrí medzi ôsmich rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva. Má vyštudovanú katolícku teológiu na TF TRUNI. Je zakladateľom katolíckeho tímu Návrat domov. Podieľal sa na organizovaní a vedení medzinárodných škôl evanjelizácie, školy rozvoja tvorivosti a školy vodcovstva. Bol koordinátorom Bratislavských misií 2010. Je jedným zo zodpovedných za kurz Objav Krista na Slovensku.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
jan
5
So
Sv. Ján Nepomucký Neumann – spomienka
jan 5 @ 6:00 – 21:00

Dnes slávime spomienku redemptoristu sv. Jána Nepomuckého Neumanna, biskupa a misionára.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier