Slovo medzi nami
DomovKalendár

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
8
Po
Exercicie o mši svaté: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“
okt 8 @ 17:00 – okt 12 @ 8:30

Pozývame vás na Exercicie o mši svaté: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
9
Ut
Modlitba chvál so spoločenstvom Calvary
okt 9 @ 19:00 – 20:00

Chvály so spoločenstvom Calvary – Kostol sv. Cyrila a Metoda Puškinova ulica, Bratislava

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
10
St
Otvorené modlitbové stretnutie so spoločenstvom Shekinah (Radvaň)
okt 10 @ 19:00 – 21:00

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
12
Pi
Víkend v Šiluve
okt 12 @ 17:00 – okt 14 @ 16:00

V Šiluve na Litve sa koná víkend s evanjelizačnou školou na tému Učeníctvo. Obnovu spolu s pátrami zo Slovenska, P. Rastislavom Dluhým a P. Petrom Hertelom, vedie nový, v súčasnosti sa tvoriaci tím.

 

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
14
Ne
Svätá omša z Vatikánu (TV LUX)
okt 14 @ 10:15 – 12:00

Priamy prenos zo svätorečenia pápeža Pavla VI. a biskupa Oscara Romera.

Blahoslavený Pavol VI. redemptoristom

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
15
Po
Mimoriadna vizitácia
okt 15 @ 8:00 – okt 19 @ 17:00

V Juskovej Voli sa od 15. do 19. októbra uskutoční Generálna vizitácia.

Cieľom tejto mimoriadnej vizitácie je prediskutovať s čo najväčším počtom členov posolstvo a rozhodnutia XXV. Generálnej kapituly; prehĺbiť chápanie a dôležitosť procesu revitalizácie a rekonfigurácie nášho života a misie na úrovni Jednotiek, Konferencie a Kongregácie; predstaviť akčný plán generálneho vedenia pre toto sexénium; odpovedať na otázky pochádzajúce z našich miestnych komunít ohľadom reštrukturalizácie. Jeden deň vizitácie bude venovaný duchovnej obnove. Na vizitácii sa zúčastnia aj naši študenti a sú pozvaní aj zástupcovia našich laikov – partnerov v misii.

Naši spolubratia mali možnosť zúčastniť sa vizitácií na rôznych miestach Európy: P. Martin Macko – Scifelli, P. Rastislav Dluhý – Perth a P. Peter Hertel – Gars am Inn. P. Patrik Grotkovský a P. Miroslav Szuda idú na vizitáciu do Torune.
Budú prítomní generálni konzultori Alberto Eseverri a Pedro Lopez. Okrem nás a spolubratov z viceprovincie Michalovce prídu aj dvaja spolubratia z Albánska a pozvaní sú aj spolubratia z Ľvovskej a Varšavskej provincie.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Otec Ivan (TV Noe)
okt 15 @ 15:15 – 15:40

Dokumentární film o aktuálním slovenském kandidátovi na blahořečení, o. Janovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
16
Ut
Sv. Gerard – sviatok
okt 16 @ 6:00 – 17:00
Sv. Gerard - sviatok

Materdomini

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
Chvály so spoločenstvom Calvary
okt 16 @ 19:00 – 20:00

Modlitba chvál so spoločenstvom Calvary – Kostol sv. Cyrila a Metoda, Puškinova ul. Bratislava

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
17
St
Otvorené modlitbové stretnutie (Radvaň)
okt 17 @ 19:00 – 21:00

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
19
Pi
Misionársky kongres
okt 19 @ 11:00 – okt 20 @ 15:00

Bezprostredne po skončení generálnej vizitácie bude v Juskovej Voli jednodňové stretnutie misionárov.

Prosíme o vaše modlitby za misijné tímy, ktoré budú reflektovať misionárske pôsobenie, rozlišovať Božie vedenie a plánovať misie na rok 2019.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
20
So
Teplička nad Váhom – misie
okt 20 @ 18:00 – okt 28 @ 15:00

Tím p. Ivana Flimela

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
21
Ne
Hôrka pri Poprade – misie
okt 21 @ 18:00 – okt 28 @ 15:00

Tím p. Michala Zamkovského

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
22
Po
Exercicie „Život s Kristem v moderním světě“
okt 22 @ 17:30 – okt 26 @ 8:30

Pozývame vás na Exercicie s názvom „Život s Kristem v moderním světě“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Josef Michalčík, CSsR.

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
23
Ut
Chvály so spoločenstvom Calvary (BA)
okt 23 @ 19:00 – 20:00

Modlitba chvál – Kostol sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave.

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier
okt
24
St
Otvorené modlitbové stretnutie so spoločenstvom Shekinah (Radvaň)
okt 24 @ 19:00 – 21:00

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier