DomovKalendár

aug
13
Po
Letná škola služby – Kežmarok
aug 13 @ 18:00 – aug 21 @ 12:00

Od 13. do 21. augusta 2018 budú mladí zo spoločenstva Rieka Života organizovať Letnú školu služby v Kežmarku, ktorá tohto roku nahradí tradičné oázy či oázové letá. Jej cieľom bude pripraviť účastníkov na praktické aspekty služby v Cirkvi (najmä s ohľadom na prácu s mladými). Týmto spôsobom chceme priamo odpovedať na požiadavky účastníkov a pomôcť im postupne preklenúť neľahkú hranicu medzi časom formácie a časom služby.

 

aug
25
So
Pešia púť k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku
aug 25 @ 6:15 – 17:00

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 6. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018. Púť sa začne o 06:15 sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17:00.

sep
2
Ne
Biskupská vysviacka P. Mariána Pacáka CSsR
sep 2 @ 10:00 – 11:00
sep
3
Po
Exercicie „Věda a víra – hledání smyslu života“
sep 3 @ 17:30 – sep 7 @ 8:30

Pozývame vás na Exercicie s názvom „Věda a víra – hledání smyslu života“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Josef Michalčík, CSsR.

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

sep
5
St
Nové Mesto nad Váhom – obnova misií
sep 5 @ 18:00 – sep 8 @ 15:00

Tím p. Michala Zamkovského

sep
9
Ne
Duchovné cvičenia provincie a viceprovincie
sep 9 @ 8:00 – sep 13 @ 17:00

Duchovné cvičenia provincie Bratislava – Praha a viceprovincie Michalovce sa uskutoční v dňoch 9. – 13. septembra 2018 v Kostolnej Záriečí. Povedie ich koordinátor Konferencie Európa P. Johannes Römelt.

Duchovné cvičenia provincie a viceprovincie
sep 9 @ 9:00 – sep 13 @ 17:00

Od 9. do 13. septembra budú v Kostolnej – Záriečí prebiehať duchovné cvičenia Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce. Povedie ich koordinátor Konferencie Európa P. Johannes Römelt.

 

 

sep
12
St
Brusno – obnova misií
sep 12 @ 18:00 – sep 16 @ 15:00

Tím p. Ivana Flimela

sep
22
So
Zlaté Moravce – misie
sep 22 @ 18:00 – sep 29 @ 15:00

Tím p. Michala Zamkovského

sep
23
Ne
Pápež v litovskom Kaunase
sep 23 @ 9:00 – 10:00
sep
29
So
Sľažany – misie
sep 29 @ 18:00 – okt 7 @ 15:00

Tím p. Ivana Flimela

okt
8
Po
Exercicie o mši svaté: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“
okt 8 @ 17:00 – okt 12 @ 8:30

Pozývame vás na Exercicie o mši svaté: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.

okt
15
Po
Mimoriadna vizitácia
okt 15 @ 8:00 – okt 19 @ 17:00

V Juskovej Voli sa od 15. do 19. októbra uskutoční Generálna vizitácia. Cieľom tejto mimoriadnej vizitácie je prediskutovať s čo najväčším počtom členov posolstvo rozhodnutia XXV. Generálnej kapituly; prehĺbiť chápanie a dôležitosť procesu revitalizácie a rekonfigurácie nášho života a misie na úrovni Jednotiek, Konferencie a Kongregácie; predstaviť akčný plán generálneho vedenia pre toto sexénium; odpovedať na otázky pochádzajúce z našich miestnych komunít ohľadom reštrukturalizácie. Jeden deň vizitácie bude venovaný duchovnej obnove. Na vizitácii sa zúčastnia aj naši študenti a sú pozvaní aj zástupcovia našich laikov – partnerov v misii.

Naši spolubratia mali možnosť zúčastniť sa vizitácií na rôznych miestach Európy: P. Martin Macko – Scifelli, P. Rastislav Dluhý – Perth a P. Peter Hertel – Gars am Inn. P. Patrik Grotkovský a P.Miroslav Szuda idú na vizitáciu do Torune.
Budú prítomní generálni konzultori Alberto Eseverri a Pedro Lopez. Okrem nás a spolubratov z viceprovincie Michalovce prídu aj dvaja spolubratia z Albánska a pozvaní sú aj spolubratov z Ľvovskej a Varšavskej provincie. 

okt
16
Ut
Sv. Gerard – sviatok
okt 16 @ 6:00 – 17:00
okt
19
Pi
Misionársky kongres
okt 19 @ 11:00 – okt 20 @ 15:00

Bezprostredne po skončení generálnej vizitácie bude v Juskovej Voli jednodňové stretnutie misionárov.

Prosíme o vaše modlitby za misijné tímy, ktoré budú reflektovať misionárske pôsobenie, rozlišovať Božie vedenie a plánovať misie na rok 2019.

okt
20
So
Teplička nad Váhom – misie
okt 20 @ 18:00 – okt 28 @ 15:00

Tím p. Ivana Flimela