Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Irackí kresťania slávia Vianoce v Erbile

25. decembra bola konsekrovaná katedrála sv. Jozefa v Erbile arcibiskupom Basharom Wardom.  Slávnosť bola zavŕšením dlhšieho procesu opráv a renovácie. Kostol má nové nástenné maľby, na ktorých prevláda červená a zlatá farba. Maľby znázorňujú dieťa Ježiša s Jozefom a Máriou. Omša bola slávená v chaldejskom jazyku, ktorým sa na Strednom východe rozprávalo aj v čase Krista. Je to jazyk príbuzný s arabčinou. Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 1000 veriacich vrátane niekoľkých moslimov. Nový oltár sv. Jozefa má v sebe kusy kameňov, ktoré arcibiskup nechal priviezť z oltárov dvoch teroristami zničených chrámov, ktoré sa nachádzajú v dvoch dedinkách neďaleko Mosulu.

Po omši posviacky nasledovalo agapé a ohňostroj. Zbor zaspieval po arabsky silnú nostalgickú pieseň  Auld Lang Syne.

_93107000_img_7551

_93107002_img_7524

_93110890_erbilst.joseph's

Zdroj: BBC (krátené)

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved