DomovFatimské misie 2017

Fatimské misie 2017

Ľudové misie vo svetle Fatimy

Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v Bratislave konali Misie vo svetle Fatimských zjavení, ktoré  viedol P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev Calvary a Rieka života. Misie boli reakciou na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyvrcholili 13. októbra slávnostnou sv. omšou o 18:00. Po nej sa konala procesia svetla do jaskynky, kde bol požehnaný misijný kríž.

Ľudové misie vo svetle Fatimy – tretí deň

Video z tretieho dňa Mariánskych misií konajúcich sa na Kalvárii v Bratislave. Súčasťou programu bola Krížová cesta na Kalvársky vrch, večerná svätá omša na tému Krst, ktorú celebroval o. Michal Zamkovský, misionár milosrdenstva a Večer fatimských posolstiev a hudby.

 

 

Ľudové misie vo svetle Fatimy – štvrtý deň

Video z pondelkového programu misií. Laické spoločenstvo Calvary viedlo program pre školy, ktorého sa zúčastnilo vyše 200 žiakov základných a stredných škôl. Súčasťou programu boli aj sväté omše a večerný program pre ženy, ktorý viedla sr. Dargmar Kráľová, FMA.

 

Ľudové misie vo svetle Fatimy – piaty deň

Video z večerného programu piateho dňa Mariánskych misií. Bol venovaný hlavne mužom v programe s názvom Ako sa Mária stará o bratov svojho Syna, ktorý viedol Bohuš Živčák, líder spoločenstva Rieka Života.

 

Ľudové misie vo svetle Fatimy – šiesty deň

video zo stredajšieho programu. Modlitba posvätného ruženca v jaskynke, svätá omša s o. Michalom Zamkovským a modlitba chvál, ktorú viedli spoločenstvá Calvary a Rieka Života.

 

Ľudové misie vo svetle Fatimy – siedmy deň

Video zo štvrtkovej večernej adorácie s modlitbou za uzdravenie, ktorú viedol o. Michal Zamkovský.

 

Ľudové misie vo svetle Fatimy – ôsmy deň

Video z piatkového, záverečného programu misií. Na záver misií celebroval o. Michal Zamkovský svätú omšu, po ktorej nasledoval sviečkový sprievod, v ktorom sme sa spojili s veriacimi po celom svete v oslavách 100. výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. V Lurdskej jaskynke na Kalvárii  o. Michal požehnal misijný kríž.

 

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier