Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePodujatia

V tomto týždni, od 9. do 17. októbra, vedú pátri redemptoristi misie aj v Diviakoch nad Nitricou. Tím redemptoristov vedie P. Ivan

Farské misie v Bratislave na Mamateyke u saleziánov prebiehajú od 9. do 17. októbra 2021. Misie povedie misijný tím redemptoristov

Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa konajú vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré vedie misijný tím P.

close

Zdieľajte príspevok..