Slovo medzi nami
DomovPodujatia

Vo veľkej aule Alfonziánskej akadémie sa na konci februára konala panelová diskusia na tému „Ideológia a viera“. Hlavnými prednášateľmi boli profesor Martin

Pozývame vás na Svätoklementskú pekársku púť do Tasovíc - rodiska sv. Klementa Máriu Hofbauera. Púť sa uskutoční v sobotu 16.

Pozývame vás na duchovnú obnovu o rozpoznaní a prijatí Božej vôle. Spolu s prorokom Jonášom vstúpime do svojho vnútra a