DomovPodujatia

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom

Počas Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad s podrobnými informáciami: Banská