Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePodujatia

Začiatkom mája zavítali redemptoristi do farnosti Zbehy, kde sa od soboty 30. apríla do nedele 8. mája 2022 konajú farské

Už o pár mesiacov sa začne ďalší ročník európskeho stretnutia redemptoristov pre mládež a povolania. Tentoraz sa uskutoční v Poľsku

Až do 27. marca sa konajú vo farnosti Nováky farské misie, ktoré vedie tím P. Ivana Flimela CSsR. Je tu

close

Zdieľajte príspevok..