Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePodujatia

Po roku, kedy sa arcidiecézna púť v Gaboltove z dôvodu pandemických opatrení konala iba na farskej úrovni, mariánsky Gaboltov opäť ožíva púťami. Gaboltov

V Kostolnej - Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v našom