Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePodujatia

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a redemptoristickí spolupracovníci, svet zažíva veľmi vážne obdobie krízy kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19. V čase,

Program osláv 200. výročia smrti sv. Klementa Márie Hofbauera, ktorý mal vyvrcholiť počas minulého víkendu, musel byť zmenený kvôli situácii

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom