Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePlánovanie

Drahí spolubratia, bratia a sestry, opäť vás pozdravujem od sv. Alfonza v Ríme, zo svätyne našej Matky ustavičnej pomoci. O pár hodín sa celý zranený svet opäť rozozvučí radostným zvolaním:

V tomto čase, kedy sú zrušené sväté omše za účasti ľudu v Taliansku aj iných krajinách, vyzýva pápež František k duchovnému svätému prijímaniu. Počas ranných bohoslužieb v Chráme

Pandémia ochorenia COVID-19 prekračuje hranice štátov. Aj u našich severných susedov boli prijaté obmedzenia života verejného i náboženského. Z poľských biskupov najprísnejšie obmedzenia vydal biskup