Slovo medzi nami
DomovNovinkyRedemptoristi vo svete

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa v Ríme stretla Komunikačná komisia generálneho vedenia, aby zhodnotila vývoj, ktorý sa

Port-au-Prince, Haiti – Haiti dodnes trpí vážnou korupciou a násilím. Strety medzi políciou a ozbrojenou mládežou na barikádach, ku ktorým dochádza v Port-au-Prince

Dnes, 28. marca, si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, prvého svätorečeného amerického biskupa. Pri tejto