Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinky

Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, s veľkou radosťou vás pozdravujem, keď sa pripravujeme sláviť s Máriou slávnosť jej Nepoškvrneného počatia

V stredu 1. 12. 2021 sme sa rozlúčili s naším drahým spolubratom redemptoristom P. Virgiliusom Čiernym. Pohrebné obrady sa konali v Dome smútku

Běh pro republiku se uskutečnil v okolí Památníku Vojna v neděli 31. října 2021 při příležitosti 103. výročí vzniku ČSR. Běžci

close

Zdieľajte príspevok..