Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinky

Počas môjho posledného roka (1964 - 1965) v malom seminári redemptoristov vo vtedajšej provincii Edmonton si náš ročník zvolil za

Nedávno uplynulo 35 rokov od smrti ukrajinského redemptoristu O. Romana Bachtalovského (1897-1985), misionára, pedagóga, duchovného vodcu, spisovateľa a väzňa sovietskych lágrov.

Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša v Eucharistii prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli,