Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNezaradené

Ježišovým učeníkom trvalo dlhý čas, kým sa im podarilo preniknúť do „srdcovej komory“ jeho milosrdenstva. Kým ho pochopili a prijali ho

Drahí spolubratia, študenti a absolventi, bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi! Alfonziánska akadémia a morálna teológia Pozdravujem vás pri príležitosti 70. výročia založenia Alfonziánskej akadémie. Už

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré boli pomôckou pri lepšom prežívaní mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Sedem z