Slovo medzi nami
DomovNezaradené

Drahí spolubratia, študenti a absolventi, bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi! Alfonziánska akadémia a morálna teológia Pozdravujem vás pri príležitosti 70. výročia založenia Alfonziánskej akadémie. Už

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré boli pomôckou pri lepšom prežívaní mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Sedem z

Kniha CIVILIZÁCIA LÁSKY s odporúčaním pápeža Benedikta XVI. Pápež poznamenal, že kniha prišla v prozreteľnostnom momente dejín. www.acivilizationoflove.com Ak nerátame Sväté písmo