Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Boží sluha Friedrich Joseph Haass

10. augusta si pripomíname narodenie Friedricha Josepha Haassa, Božieho sluhu, „svätého doktora Moskvy“. Prečítajte si, čo o ňom napísali napr. Fiodor Dostojevskij alebo Maxim Gorkij v úryvku z knižky Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami.

Z Nemecka pochádzajúci Friedrich Joseph Haass (1780 – 1853) dostal pozvanie vykonávať svoju lekársku profesiu v Rusku. Tam sa stal hlavným lekárom nemocničného oddelenia Moskovskej väznice. Svoje poslanie vykonával s opravdivým a úplným milosrdenstvom voči väzňom. Slávny ruský spisovateľ Fiodor Dostojevskij ho osobne poznal a opísal ho vo svojom románe Idiot:

V Moskve žil starec, istý „generál“, totiž výkonný štátny radca, s nemeckým menom; celý život sa vláčil po väzeniach a za zločincami. Každý oddiel vyhnancov na Sibír vedel už vopred, že na Vrabčích vŕškoch ho navštívi „starček generál“. Robil to veľmi vážne a zbožne; vždy sa objavil, prešiel radmi vyhnancov, ktorí ho obkolesili, pred každým sa zastavil, každého sa vypytoval, čo mu treba, takmer nikoho zo zločincov nekáral a všetkých volal „holúbkami“. Dával im peniaze, posielal im nevyhnutné veci – onuce, ovinky, domáce plátno. Občas pridal aj nábožné, mravoučné knižky a obdarúval nimi každého gramotného, presvedčený, že cestou ich budú čítať a že ten, kto vie čítať, prečíta tomu, čo nevie. Na zločin sa vypytoval zriedka, vari len vypočul, ak zločinec sám začal hovoriť. Všetkých zločincov mal rovnako rád, rozdiel nerobil. Rozprával sa s nimi ako s bratmi, ale nakoniec ho sami začali pokladať za otca. Ak zbadal medzi vyhnancami nejakú ženu s dieťaťom na rukách, pristúpil k nej, pohladkal jej dieťa a lúskal mu prstami, aby sa zasmialo. Takto robil dlho, až do smrti; došlo to až potiaľ, že ho poznali po celom Rusku a po celej Sibíri, totiž všetci zločinci.

Písal o ňom aj ďalší spisovateľ – Maxim Gorkij. Ten ho nazval „humanistom činu“. Prirovnal ho k svätému Františkovi a napísal, že obaja vlastnili „úplné šťastie lásky“.

Výnimočnou Haassovou vlastnosťou bolo, že dokázal okolo seba zhromaždiť nespočetné množstvo spolupracovníkov, ktorí sa zasvätili tomu, že vo väzniciach pestovali „krásu milosrdenstva“ – ideál, ktorý si ruský ľud vysoko cenil.

Keď zomrel, žehnali mu nespočetné zástupy chudobných, ktorým pomohol. Keď Haass ležal na smrteľnej posteli, prišiel za ním sám moskovský patriarcha Filaret a povzbudzoval ho takýmito utešujúcimi slovami: „Tvoj život je skutočne plný milosti. Tvoje diela sú plné milosti. V tebe sa naplnili slová Spasiteľa: ,Blahoslavení tichí. Blahoslavení tí, čo hladujú a žíznia po spravodlivosti. Blahoslavení milosrdní. Blahoslavení čistého srdca. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj…‘ [porov. Mt 5, 5 – 10]. Brat môj, tvoje je nebeské kráľovstvo.“

Foto: www.renovabis.de

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved