Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Autor knihy Ľudia Veľkej noci o svojej knihe

Katolícke biblické dielo oslávilo 25. výročie svojho vzniku. Na Slávnosť Božieho Slova, ktorá sa konala v sobotu 26. mája 2018 v Ružomberku, bol hlavným hosťom prezident Katolíckej biblickej federácie kardinál Luis Antonio Tagle.

Pre účastníkov stretnutia boli k dispozícii aj rôzne publikácie, medzi inými aj kniha kardinála Tagleho Ľudia Veľkej noci, ktorá vyšla vo vydavateľstve redemptoristov. Kardinál Tagle ju predstavil v krátkom videu.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved