Slovo medzi nami

16. februára sa vo farnosti Považské Podhradie začínajú ľudové misie. Viesť ich bude tím P. Ivana Flimela a potrvajú do nedele, 24. februára. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Všetkých srdečne pozývame.   Príbuzné články: Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019) Misie vo farnosti Belá (január 2019) Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Misijný plán

Čítať ďalej

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: "Effatha!", to znamená: "Otevři se!" A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!"

Čítať ďalej

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha populárneho rečníka a biznis konzultanta Matthewa Kellyho Neodporuj šťastiu. Je to skutočný príbeh o tom, ako sami seba sabotujeme, cítime sa preťažení, dávame svoje sny bokom, prečo nám chýba odvaha byť jednoducho sami sebou a ako si opäť vybrať šťastie. Si šťastný? Môže to byť zvláštna otázka. Väčšina z nás si myslí, že sme relatívne šťastní, no zároveň vieme, že by sme mohli byť šťastnejší – možno oveľa šťastnejší. Obyčajní ľudia aj najlepší filozofi už tisícky rokov skúmajú otázku šťastia a teóriami sa to len hemží. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jeho dielo je

Čítať ďalej

Februárové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje službe a obeti lásky. Čitatelia nájdu v čísle aj ukážku z novej knihy Neodporuj šťastiu, ktorú napísal Matthew Kelly – motivačný rečník a zakladateľ evanjelizačnej organizácie Dynamic Catholic. Editor slovenského vydania vo svojom úvodníku upozorňuje na tri texty o laikoch, ktorí ohlasujú Krista podľa toho, ako každého z nich Boh volá a vedie. Aj ich skúsenosť nás vedie k tomu, aby sme sa modlili za seba navzájom; nech nám nie je ani jeden človek ľahostajný. Len tak budeme vnímaví na Ducha a ochotne využijeme možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.   „Ako som ja urobil

Čítať ďalej