X. kapitula Ľvovskej provincie, ktorá sa konala na začiatku decembra 2018 v kláštore sv. Alfonza, zvolila riadnych a mimoriadnych konzultorov. Riadnymi konzultormi sa stali P. Michal Ivaniv (vikár provinciála, doterajší rektor kláštora bl. Mikuláša Čarneckého v Koveli) a P. Jaroslav Feduniv (rektor kláštora sv. Jozafáta v Berďansku). Do úradu mimoriadnych konzultorov Ľvovskej provincie boli zvolení P. Roman Lahiš (vicerektor kláštora sv. Petra a Pavla v Novojavorivsku) a P. Igor Bezkostyj (rektor kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Ternopole). Našim ukrajinským spolubratom blahoželáme k voľbám nového úradu a vyprosujeme Božie požehnanie a Božie milosti pre ich službu.   Zdroj: www.cssr.lviv.ua Preklad: Artur Bilyk   Príbuzné články: Redemptoristi Ľvovskej provincie si zvolili provinciála Ľvov –

Čítať ďalej

Modlitby, novéna či pieseň k Matke ustavičnej pomoci sú už aj v digitálnej podobe. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, ktorá si dnes pripomína 153. výročie zverenia ikony pápežom Piom IX., oficiálne predstavila slovenskú webovú aplikáciu Matky ustavičnej pomoci MUP.digital. Webová aplikácia MUP.digital je optimalizovaná pre mobilné zariadenia a obsahuje všetky texty, ktoré ctitelia Matky ustavičnej pomoci poznajú z brožúrok používaných pri verejných novénach či súkromných pobožnostiach. V jednoduchom menu nájdu históriu ikony, kompletné texty novény k Matke ustavičnej pomoci a rozjímania nad ikonou, ako aj pieseň JKS č. 522 K nebesiam dnes zaleť pieseň. V časti Modlitby sú okrem základných modlitieb aj Litánie k Matke ustavičnej pomoci a Posvätný ruženec

Čítať ďalej

Ikona Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v redemptoristickom Kostole svätého Alfonza v Ríme oslávila 26. apríla 2016 už 150 rokov svojho putovania s Božím ľudom. Bude teda užitočné pozrieť sa na to, koľko toho počas tohto poldruha storočia naša Matka prostredníctvom tejto ikony lásky vykonala v živote tých, ktorí sa pri nej a s jej pomocou modlili. V dnešnej dobe máme množstvo jednoduchých spôsobov, akými môžeme zachytiť nejakú činnosť alebo udalosť. Stačí nám mobilný telefón a môžeme odfotiť čokoľvek a kohokoľvek. Fotografie, portréty a maľby okrem toho podnecujú ľudí zahľadieť sa hlbšie do obrazu, ktorý odovzdáva nejaké posolstvo. Každá fotografia alebo umelecké dielo má mnoho aspektov alebo charakteristík. V prvom rade možno

Čítať ďalej

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a

Čítať ďalej