Slovo medzi nami

Vo farnosti Banská Štiavnica, ktorá je zasvätená Panne Márii, vrcholia misie, ktoré začali  11. mája. do 19. mája. Misie sa nesú v téme "Boh ti otvára srdce". Konajú sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou boli aj programy na školách, sväté omše s misijnými kázňami, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Webovú stránku farnosti Banská Štiavnica nájdete tu. Príbuzné články: Misie vo farnosti Podkonice (apríl 2019) Misie vo farnosti Imeľ (apríl 2019) Obnova misií vo farnosti Omšenie (apríl

Čítať ďalej

V sobotu 14. mája 2011 sme si sv. omšou ku cti bl. Stanislava Papczynského (1631-1701), zakladateľa rehole mariánov, ktorá bola spojená s požehnaním pamätnej tabule v objekte kláštornej budovy, pripomenuli historickú prítomnosť tohto muža v Podolínci. Bl. Stanislav tu totiž v rokoch 1649-1650 študoval v kolégiu piaristov a potom v rokoch 1654-1656 si tu vykonával svoj noviciát v reholi piaristov a zložením prvých rehoľných sľubov sa stal vôbec prvým Poliakom v tejto reholi. V rokoch 1658-1660 v Podolínci prednášal rétoriku študentom kolégia.  O desať rokov neskôr odišiel z rehole piaristov a založil rehoľu mariánov, ktorú schválila Apoštolská stolica v roku 1699.

Čítať ďalej

V týždni od 4. do 12. mája 2019 sa budú ľudové misie konať aj vo farnosti Podkonice. Počas ôsmich dní bude tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Petra Slobodníka a P. Jozefa Mihoka sláviť sväté omše, prihovárať sa v katechézach a vysluhovať sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Misijný program na škole aj pre mladých bude viesť spoločenstvo Shekinah z Radvane. Posledné misie sa vo farnosti Podkonice konali pred 22 rokmi, v roku 1997. Boli mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých päťdesiatich rokoch (predtým tu boli ľudové misie v rokoch 1923 a 1940). Aj tie tohtoročné budú mimoriadne, pretože

Čítať ďalej

V máji zavítajú pátri redemptoristi do farnosti Imeľ, kde sa budú od 4. do 12. mája konať ľudové misie. Povedie ich misijný tím Bratislava - Puškinova. Misie sa začnú večer 4. mája privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou bude i utorkový program pre žiakov na škole, ktoré povedie spoločenstvo Calvary. Počas celého týždňa budú sväté omše s misijnými príhovormi a súčasťou programu misií budú aj detské sväté omše, katechéza pre mužov a  pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.       Príbuzné články: Misie vo farnosti Podkonice (apríl 2019) Obnova

Čítať ďalej