Slovo medzi nami

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly bolo schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava - Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie. Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa konala aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula bola poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho

Čítať ďalej

Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II. založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej. Tento rok ho slávime už 27-krát. Pápež František i v tomto roku napísal posolstvo k Svetovému dňu chorých. Vychádza v ňom z Ježišových slov z Evanjelia podľa Matúša: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8). Píše v ňom: "Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých, ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11. februára 2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako matka

Čítať ďalej

Dnes slávime Svetový deň zasväteného života -  známy aj ako Deň zasvätený Bohu, ktorý bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Dnes zároveň slávime Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Pri príležitosti oslavy Svetového dňa zasväteného života sa stretávajú zasvätené osoby Bohu - rehoľníci a rehoľníčky. Svojim životom oslavujú Boha, sú služobníkmi a služobníčkami Kristovho poslania a vydávajú svedectvo o viere a nádeji. O. Michal Zamkovský o Zasvätenom živote v TV Lux   Foto: ssps.sk

Čítať ďalej

Dnes, 14. januára 2019, si pripomíname 105 rokov od vyhlásenia sv. Klementa za patróna Viedne.  Žil v období, ktoré sa až tak nelíšilo od našej doby. Založil Kongregáciu v Poľsku v búrlivých časoch, dva roky pred vypuknutím Francúzskej revolúcie. Bol to čas drastických zmien európskeho kontinentu. Založil Kongregáciu na pôde Severnej Európy. Všetky komunity, ktoré založil, boli medzinárodné. Spájali členov rôznych jazykov a kultúr, Poliakov, Francúzov, Nemcov, Čechov, Rakúšanov, Švajčiarov a Belgičanov. Sníval o misionárskej činnosti aj na vzdialenejších miestach – v Rumunsku, Juhoslávii, v Ruskom impériu a dokonca aj v Kanade. Počas jeho života nebolo možné úspešne založiť Kongregáciu v Severnej Európe s kanonickou štruktúrou, ktorá by zabezpečila jej prežitie. Kvôli tejto situácii

Čítať ďalej