Pozrite si svedectvo brata Larryho Lujana, ktorý patrí do Denverskej provincie o tom, ako a prečo sa stal bratom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a prečo je povolanie rehoľného brata v dnešnej Cirkvi dôležité. https://youtu.be/QKo2tXPSDgg Príbuzné články: Viac o rehoľných bratoch – redemptoristoch nájdete TU. Viac o slovenských bratoch redemptoristoch, ktorí pôsobili v zahraničí nájdete TU. Príbeh vietnamského brata Marcela Vana, ktorý je v procese blahorečenia nájdete TU.

Čítať ďalej

Štyria redemptoristi boli vyhlásení za svätých a pätnásť ich je blahoslavených. Jedným z blahoslavených redemptoristov je Moravan Metod Dominik Trčka (1886 – 1959), ktorý zomrel v komunistickom väzení. Nedávno sa začal proces blahorečenia slovenského redemptoristu východného obradu Jána Ivana Mastiliaka (1911 – 1989), u ktorého viacerí naši pátri tajne študovali. Na začiatku Eucharistickej modlitby o svätých sa modlime: “Ich život nám dávaš za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu.” Príbeh redemptoristov Boh začal písať, keď sa mladý šľachtic v Neapolskom kráľovstve rozhodol počúvať jeho hlas. Alfonz Mária de Liguori (1696 – 1787)

Čítať ďalej

V našom vydavateľstve Slovo medzi nami je už v ponuke Modlitbový denník 2019. Témou myšlienok na každý deň je Medový plást. Metafora využíva obraz prinášania nektáru, peľu či vody do plástu, čo znamená starostlivosť o celú včeliu rodinu, nielen vytváranie zásob pre seba samého. Téma na rok 2019 – Medový plást –  je ladená osobnejšie a je určená väčšmi na prehĺbenie vnútorného života jeho používateľa. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve. „Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A

Čítať ďalej

Dnes, keď slávime v cirkvi na celom svete Misijnú nedeľu, prosíme o vaše modlitby za naše misijné aktivity. Apoštolské dielo redemptoristov sa vyznačuje misionárskym dynamizmom. Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote – tá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzajú redemptoristi ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Redemptoristi neustále hľadajú prostriedky, ktoré slúžia poslaniu spásy. Keďže ich povinnosťou je vždy vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, snažia sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých

Čítať ďalej