Pred pár rokmi som navštevoval prednášky jedného pravoslávneho mnícha. Ešte počas minulého režimu emigroval z Československa do Spojených štátov a tam vstúpil do kláštora. Neskôr, už po Nežnej revolúcii, sa podľa rozhodnutia svojho predstaveného vrátil do Česka, aby na univerzite prednášal o pravoslávnej spiritualite. Tento mních raz na prednáške povedal čosi o tom, že zjednotenie s Bohom, hoci aj v skrytosti, pomáha svetu viac ako

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda bol postavený až v roku 2001. Farským kostolom sa stal v roku 2011 a prvým správcom farnosti sa stal dodnes tu pastoračne aktívny vdp. Peter Buchtinec. Vo farnosti nie je škola, ani obecný úrad, zdravotné stredisko či pošta. Ľudia za

Pôstne Slovo medzi nami prináša témy spojené s príbehom svätého Petra, s ktorým počúvame Ježišovo vyučovanie v loďke, osvojujeme si spolu s ním milosť poslušnosti a nakoniec ako on z loďky vystúpime a stávame sa Pánovými misionármi. Čitatelia v ňom nájdu aj príbeh Edity Steinovej – svätej Terézie Benedikty z Kríža, pokračovanie rubriky k Roku Božieho slova a ukážku z novej knihy populárneho amerického biskupa Roberta Barrona Živé paradoxy, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami. V úvodníku pôstneho

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná Amazónia: "Počas rokov služby pre moje rehoľné spoločenstvo, Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristov), som mal výsadu navštíviť misionárov vo viac ako 70 rôznych krajinách po celom svete. V priebehu tohto času som sa naučil, že každý misionár je povolaný 1) milovať ľudí,

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Pôstne Slovo medzi nami prináša témy spojené s príbehom svätého Petra, s ktorým počúvame Ježišovo vyučovanie v loďke, osvojujeme si spolu s ním milosť poslušnosti

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v

Hosťom relácie Televízie LUX Medzi nebom a zemou bol 23. februára 2020 redemptorista, páter Ján Andrejov CSsR, ktorý hovoril o

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza ďalšia kniha populárneho amerického biskupa Roberta Barrona. Živé paradoxy s podnadpisom Protiklady, ktoré sa nevylučujú je

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná

To, co dnes Pán Ježíš hovoří, je požadavek vyšší spravedlnosti v životě učedníka. Je potřeba vnímat Ježíšovy výroky, které se

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P.

Februárové Slovo medzi nami prináša duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty, ale aj rozprávanie redemptoristu

Pred pár rokmi som navštevoval prednášky jedného pravoslávneho mnícha. Ešte počas minulého režimu emigroval z Československa do Spojených štátov a tam vstúpil

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier