Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných. Zo svojho 78 rokov trvajúceho života (1809-1887) prežil na misii v tropickom Suriname (Južná Amerika) 45 rokov, z toho v službe malomocným 26 rokov. Tieto čísla hovoria samy za seba. Peter Donders nebol za tento čas ani raz na dovolenke. Jeho

Exercičný dom na Svatej Hore, najväčšom českom mariánskom pútnickom mieste, ktoré spravujú redemptoristi, pre vás pripravil na budúci rok rôznorodú ponuku duchovných cvičení a kurzov. Ak vás niečo z ponuky oslovilo, môžete sa prihlásiť písomne poštou, mailom alebo prostredníctvom formulára (podrobnosti sú uvedené pod programom).

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci a štúdiá v seminári vo Freisingu, a po tom, ako si prečítal diela sv. Alfonza a spoznal redemptoristov, vstúpil 6. októbra 1892 do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sľuby zložil v roku 1983 a kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1895. Chcel ísť

Evanjelizovať a nechať sa evanjelizovať chudobnými z periférie Úvod Chudoba je podstatným rozmerom nášho zasvätenia sa ako misionárov-redemptoristov. Hlavným dôvodom je naše zameranie na Ježiša, ktorý sa svojím seba-vyprázdnením (kenózou) stal chudobným s chudobnými, aby nás svojím hojným vykúpením obohatil (Konštitúcia 61). Druhým dôvodom je charakter nášho misionárskeho spoločenstva, ktoré bratsky zdieľa všetky svoje dobrá podľa ideálu evanjeliového života a apoštolskej disponibility (Konšt.

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných.

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku

Apoštolský život (vita apostolica) redemptoristov charakterizuje celé ich bytie ako misionárske. Apoštolské mu životu Kongregácie sú venované naše Konštitúcie a Stanovy.

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi, Pre mnohých z nás budú tento rok

Redemptoristi provincie Bratislava-Praha na čele s P. Václavom Hypiusom, provinciálom, vám všetkým želajú požehnané Vianoce! Mediálny tím redemptoristov

Evanjelizovať a nechať sa evanjelizovať chudobnými z periférie Úvod Chudoba je podstatným rozmerom nášho zasvätenia sa ako misionárov-redemptoristov. Hlavným dôvodom je naše

Exercičný dom na Svatej Hore, najväčšom českom mariánskom pútnickom mieste, ktoré spravujú redemptoristi, pre vás pripravil na budúci rok rôznorodú

Aj počas tohtoročného Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad: Bratislava –

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier