Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom Viedne Dr. Michaelom Ludwigom v jeho kancelárii na viedenskej radnici. Predstavili mu plány osláv a pozvali ho, aby sa zúčastnil niektorých podujatí. Bol dobre oboznámený so životom a dielom sv. Klementa a veľmi prívetivý. Okrem oslavy v Dóme sv. Štefana 15. marca hovorili o ďalších

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu takmer po 80 rokoch začali pod vedením P. Michala Zamkovského ľudové misie. Súčasťou akcie boli už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta im pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom Viedne Dr. Michaelom Ludwigom v jeho kancelárii na viedenskej radnici. Predstavili mu plány osláv a pozvali ho, aby sa zúčastnil niektorých podujatí. Bol dobre oboznámený so životom a dielom sv. Klementa a veľmi prívetivý. Okrem oslavy v Dóme sv. Štefana 15. marca hovorili o ďalších

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Lk 2, 14 Drahí spolubratia,  drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví koledníci a vyprošují nám požehnání od Hospodina. Napíšou nám na vchodové dveře K +

Superior Generalis 1. január 2020 Prot. No. 0000 001/2020Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách

Náš spolubratr Jan Neumann se narodil v Prachaticích nedaleko Českých Budějovic 28. března 1811. Navštěvoval školu v Budějovicích, kde v roku 1831 vstoupil

Slovo medzi nami na prvý mesiac roka 2020 prináša texty o Božej túžbe po zjednotení kresťanov – o túžbe po tom, aby

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier