Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

My, rodina redemptoristov, oslavujeme 26. septembra na celom svete ďalšieho svätého muža, blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Narodil sa 12. januára 1871 v Berchtesgadene v južnom Nemecku. Bol druhým zo 16 detí. Jeho otec bol roľníkom a vlastnil kameňolom. Od detstva v ňom narastala túžba stať sa kňazom. Gašpar sa ako dieťa hrával na kňaza a „kázaval“ svojim bratom a sestrám krátke kázne

Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa budú konať vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré bude viesť misijný tím P. Michala Zamkovského. Misie sa v nedeľu 3. októbra skončia odpustom, keďže kostol je zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi, ktorého sviatok pripadne na čas misií. Toporec je zároveň rodnou obcou P. Zamkovského, do ktorej často a rád zavíta z neďalekého

Prinášame vám článok o oslavách storočnice prítomnosti redemptoristov na Slovensku, ktoré sa konali v dňoch 10.-12. septembra 2021 v Stropkove. Článok bol pôvodne uverejnený na stránke michalovskej viceprovincie redemptoristov www.misionar.sk. Sviatkovať vyvrcholenie nášho jubilea sme začali už v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli naši otcovia z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a o. Jozef Kišak

9. augusta 1956 pochodovalo viac ako 20 000 žien do vládneho centra (Budovy Únie) v Pretórii v Južnej Afrike na protest proti „schvaľovaniu zákonov“ apartheidu (t. j. politika rasovej oddelenosti). Teraz, v tento deň (9. augusta) je štátny sviatok a celý august je určený ako mesiac žien. Tento rok sa komunita redemptoristov v našej farnosti Panny Márie, Retreat, Kapské Mesto, rozhodla

My, rodina redemptoristov, oslavujeme 26. septembra na celom svete ďalšieho svätého muža, blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Narodil sa 12. januára 1871 v Berchtesgadene v južnom Nemecku. Bol druhým zo 16 detí. Jeho otec bol roľníkom a vlastnil kameňolom. Od detstva v ňom narastala túžba stať sa kňazom. Gašpar sa ako dieťa hrával na kňaza a „kázaval“ svojim bratom a sestrám krátke kázne

My, rodina redemptoristov, oslavujeme 26. septembra na celom svete ďalšieho svätého muža, blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Narodil sa 12. januára 1871

Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa budú konať vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré bude viesť misijný

Prinášame vám článok o oslavách storočnice prítomnosti redemptoristov na Slovensku, ktoré sa konali v dňoch 10.-12. septembra 2021 v Stropkove.

Dnes – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka

V sobotu 11. septembra 2021 sa pod vedením P. Ivana Flimela CSsR spolu s P. Róbertom Režným CSsR a P. Arturom Bilykom CSsR

P. František Hurina sa narodil 11. septembra 1921 v Staškove (okres Čadca) na Slovensku. Už od detstva sa túžil stať kňazom.

9. augusta 1956 pochodovalo viac ako 20 000 žien do vládneho centra (Budovy Únie) v Pretórii v Južnej Afrike na

Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie, ktorý pápež František ustanovil v auguste 2015, sa tento rok slávil 1. septembra.

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii! V sobotu 14. augusta 2021 o 8:30 ráno miestneho času otriaslo južným regiónom Haiti

Už na prvú sériu misií v roku 1874 prišli redemptoristi vlakom. Podľa reguly rehole, ktorá vznikla v 18. storočí, však

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..