Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:  „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať

V exercičnom dome na Svatej Hore v Příbrami sa do konca roka bude konať ešte dvanásť duchovných cvičení pre rôzne skupiny na zaujímavé témy. Cvičenia vedú pátri redemptoristi, ale aj iní známi českí exercitátori ako napríklad Aleš Opatrný. Pozývame vás duchovne sa obnoviť v krásnom prostredí najväčšej českej mariánskej svätyne. Spôsob prihlasovania je uvedený pod programom.

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom na väzenskom múre v Ilave. Bl. Metod v tomto väzení začať svoju strastiplnú cestu komunistickými väzeniami v roku 1952, keď bol nespravodlivo odsúdený za špionáž a velezradu na 12 rokov života. Bl. Metod Trčka pochádzal z Frýdlantu nad Ostravicí na Morave.

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:  „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie

1. Klement bol deviaty z dvanástich bratov Sv. Klement Hofbauer sa narodil ako Johannes (Ján) Hofbauer 26. decembra 1751 v Tasoviciach

"V srdci spoločenstva, aby ho tvoril a udržoval, prebýva sám Vykupiteľ a jeho Duch Lásky. A čím užšia je ich

V exercičnom dome na Svatej Hore v Příbrami sa do konca roka bude konať ešte dvanásť duchovných cvičení pre rôzne

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom

V sobotu 27. júna 2020 odhalil kardinál Duka pamätnú tabuľu pátrom redemptoristom Janokovcom na stene kostola v ich rodnej obci

V nedeľu 28. júna 2020 sa v Kaplnke Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v kláštore redemptoristov v Kostolnej-Záriečí stretlo niekoľko

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí partneri v misii a priatelia, V tento sviatok našej Matky ustavičnej pomoci nech ste požehnaní pokojom, radosťou,

Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, pozývajú Vás, Vaše rodiny i známych na odpustovú slávnosť k Matke

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského. Misie prebehli v posunutom

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier