Náš spolubratr Jan Neumann se narodil v Prachaticích nedaleko Českých Budějovic 28. března 1811. Navštěvoval školu v Budějovicích, kde v roku 1831 vstoupil aj do semináře. Měl pět sourozenců: čtyři sestry a bratra Václava, který se také stal redemptoristou – bratrem. Jan byl tiché a nesmělé povahy a moc rád si četl. Dokonce ještě jako dítěti mu tatínek doma udělal zvláštní poličku na knížky. Jan už od konce lidové

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu takmer po 80 rokoch začali pod vedením P. Michala Zamkovského ľudové misie. Súčasťou akcie budú už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta im pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA). Páter Mykola Bychok sa narodil 13. februára 1980 v Ternopile na Ukrajine. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v júli 1997. Formáciu absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciát z pastorálnej teológie. Rehoľné sľuby zložil 17. augusta 2003 a 3. mája 2005 bol vo Ľvove vysvätený za kňaza. Pôsobil ako

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Lk 2, 14 Drahí spolubratia,  drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví koledníci a vyprošují nám požehnání od Hospodina. Napíšou nám na vchodové dveře K +

Superior Generalis 1. január 2020 Prot. No. 0000 001/2020Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách

Náš spolubratr Jan Neumann se narodil v Prachaticích nedaleko Českých Budějovic 28. března 1811. Navštěvoval školu v Budějovicích, kde v roku 1831 vstoupil

Slovo medzi nami na prvý mesiac roka 2020 prináša texty o Božej túžbe po zjednotení kresťanov – o túžbe po tom, aby

P. provinciál Václav Hypius a naše komunity v Kostolnej-Záriečí a Frýdku posielajú vianočné pozdravy:

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier