Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 9)

Pozývame mužov i ženy, ktorí túžia po Božom pokoji, na duchovnú obnovu Sv. Šarbel Machlúf - tichosť preniknutá Bohom. Obnova sa uskutoční 6. až 8. mája 2022 v kláštore redemptoristov v Kostolnej - Záriečí. Prihlásiť sa môžete od 30. marca 2022 emailom na adrese duchovne.kostolna@gmail.com alebo telefonicky v pracovných dňoch od 19:00 do 21:00 na čísle 0910 222 382. Exercitátorom je P. František Romaňák CSsR. „K životu svätých patrí nielen ich pozemská biografia, ale aj ich život a pôsobenie v Bohu po smrti. Na svätých sa to stáva jasným: kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im

Read More

V sobotu 26. marca 2022 sa sv. omšou o 18:00 začali farské misie v Lendaku. Misie vedie P. Michal Zamkovský spolu s P. Jozefom Jackaninom a P. Patrikom Grotkovským. Na misiách spolupracujú aj laici z nášho spoločenstva Rieka života z Podolínca. V nedeľu pokračovali misie sv. omšami s misijnými kázňami a poobede stretnutím pre ženy. Misie pokračujú až do nedele 3. apríla 2022. Stretnutie pre ženy Stretnutie s deťmi Stretnutie pre mužov Stretnutie pre mužov Evanjelizačný program v škole Evanjelizačný program v škole Eucharistická adorácia Misijné chvály so spoločenstvom Rieka života Misijné chvály so spoločenstvom Rieka života Záver misii Záver misii Záver misii Foto: pátri misionári

Read More

Svoju dušu odovzdal Vykupiteľovi v predvečer slávnosti Zvestovania Pána vo veku 91 rokov. P. Šíma sa narodil 24. decembra 1930 v Kostolnej pri Dunaji. Oženil sa s Teréziou Elischerovou, s ktorou mal štyri deti: dcéru Beátu (†2021), synov Mária, Jozefa a Pavla (†2005). Po smrti manželky, v roku 1977, pociťoval volanie k rehoľnému a kňazskému životu. Absolvoval tajnú prípravu a teologickú formáciu, po ktorej 27. decembra 1984 zložil večné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Diakonskú a kňazskú vysviacku prijal 17. marca 1985 v Novej Lehote z rúk biskupa Petra Dubovského. Zomrel zaopatrený sviatosťami v predvečer slávnosti Zvestovania Pána v Žiline. So zosnulým sa rozlúčime v stredu 30. marca 2022 o 11.00 svätou omšou spojenou s pohrebnými obradmi, v Dome smútku v Nitrianskom Pravne. Oltárnym spolubratom ďakujeme za sv. omše, rehoľným

Read More

Prvá fáza generálnej kapituly Konferencie Európa sa začala v pondelok 21. marca a potrvá do 1. apríla. Generálny predstavený Michael Brehl, generálni radcovia pátri Alberto Eseverri, Pedro López a Nicolás Ayouba, koordinátor Konferencie Európa P. Johannes Römelt, vyšší predstavení jednotiek Konferencie a ich vokáli, predstavený misie v Albánsku, dvaja bratia a traja laici. Moderátormi tejto fázy v Európe sú otcovia Gianni Congiu a Piotr Chyła. Traja zástupcovia z Ukrajiny, ktorí sprevádzajú svoj ľud v tomto vojnovom období, sa nemohli osobne zúčastniť. Páter Andryi Rak, provinciálny predstavený Ľvova, sa však po úvodných pozdravoch na začiatku kapituly spojil s kapitulantmi prostredníctvom Zoomu a

Read More

Až do 27. marca sa konajú vo farnosti Nováky farské misie, ktoré vedie tím P. Ivana Flimela CSsR. Je tu už tretí pokus o misie vo farnosti po tom, čo v roku 2020 vypukla covid pandémia. Tunajší kostol je zasvätený sv. Mikulášovi. Jeho súčasná podoba pochádza z roku 1677. Novácka farnosť vznikla ešte pred rokom 1149, podľa niektorých historikov dokonca už v roku 1054. V prvopočiatkoch do nej patrilo deväť obcí. V dobových listinách sa uvádza ako prepozitúra a viacerí jej správcovia mali titul prepošta. V súčasnosti tvorí farnosť iba samotné mesto, ktoré je známe baňou na uhlie, baníckym učilišťom ako aj tepelnou elektrárňou. Posledné misie tu

Read More

Sviatok: 15. marec KLEMENT MÁRIA HOFBAUER sa narodil 26. decembra 1751 v Tasoviciach na Morave (Česká republika). V ranej mladosti po smrti svojho otca pracoval ako pekársky učeň. Potom, keď sa stal sluhom v premonštrátskom opátstve v Klosterbrucku (Znojmo), mohol nasledovať povolanie ku kňazstvu. Najprv absolvoval stredoškolské štúdium a potom katechetické, filozofické a teologické štúdium vo Viedni. Počas tohto obdobia podnikal každoročné púte do Ríma, kde sa stretol s redemptoristami. Dňa 24. októbra 1784 bol spolu so svojím priateľom Tadeášom Hüblom prijatý medzi redemptoristov. Obaja zložili 19. marca 1785 rehoľné sľuby a krátko nato 29. marca v Alatri boli vysvätení za kňazov.

Read More

Jeden z našich spolubratov redemptoristov, páter Oleh Zymak, vo videu vysvetľuje, prečo opustil svoje doktorandské štúdium v Ríme a vrátil sa na Ukrajinu krátko pred ruskou inváziou, ktorá začala túto novú eskaláciu vojny. Ako vysvetľuje vo francúzskom rozhovore pre belgickú katolícku televíziu, nemohol bezpečne zostať v Ríme, kým bolo ohrozených toľko ľudí. Vedel, že Kristus ho volá, aby bol medzi týmito ľuďmi v núdzi - nie ako vojak, ale ako kňaz. Aby utešoval a poskytoval útočisko. Dôkazy skazy uvidíte v meste, kde slúži chudobným, vystrašeným a ľuďom bez domova. Misionári redemptoristi im ponúkli prístrešie, jedlo a útechu. V pozadí počuť sirény a

Read More

V pondelok ráno sa s nami vo videoposolstve podelil P. Andrij Rak CSsR, provinciálny predstavený Ľvovskej provincie. Podáva krátku správu o súčasnej situácii na Ukrajine, ktorá trpí ruskou agresiou. Páter Andrij rozpráva o tom, ako redemptoristi na Ukrajine pomáhajú ľuďom, ktorí ich prosia o pomoc a útočisko. Zároveň ďakuje za všetky prejavy solidarity s nimi v tomto ťažkom období. https://youtu.be/MubhLwfH57U Prečítajte si celý text videoposolstva o. Andrija Raka: Drahí priatelia a všetci, ktorým nie je ľahostajná dnešná situácia na Ukrajine. Pozdravujem vás z Ukrajiny, kde práve prežívame veľkú pohromu vojny. Dvadsiateho štvrtého februára sa Ukrajina prebudila do vojny. Dnes je jej desiaty deň. K

Read More

V sobotu 5. marca 2022 sa po dlhšej prestávke začali misie vo farnosti Kňažia pri Dolnom Kubíne. Misijný tím vedie P. Michal Zamkovský. Ako napísali pátri misionári, misie vo farnosti sú novou príležitosťou priblížiť sa k Bohu. Modlime sa, aby mohlo čo najviac ľudí využiť túto príležitosť. Lebo u Pána je hojné vykúpenie (porov. Ž 130, 7).

Read More

Drahí spolubratia, sestry, spolupracovníci a priatelia, všetci si veľmi dobre uvedomujeme tragickú vojnu, ktorá sa tento týždeň odohráva na Ukrajine. Spolu s celou Cirkvou sme sa na Popolcovú stredu zapojili do pôstu a modlitieb za mier. Z celej Európy a z celej Kongregácie sa mnohí z vás zapájajú do prejavov solidarity s ukrajinským ľudom prostredníctvom peňažných darov a nevyhnutných prostriedkov. Ďakujeme za vašu štedrú odpoveď na výzvu Kongregácie a Ľvovskej provincie na Ukrajine. Na Ukrajine je už niekoľko miliónov rodín vysídlených zo svojich domovov a väčšina z nich zostáva v iných častiach krajiny bez toho, aby mali kam ísť. Pokračujúce bombardovanie naďalej

Read More
close

Zdieľajte príspevok..