Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 7)

Svätá omša, ktorej predsedal generálny predstavený P. Michael Brehl CSsR, oficiálne ukončila prvú fázu 26. generálnej kapituly Severoamerickej konferencie redemptoristov (9. - 20. máj 2022). Druhá fáza, kanonická, sa bude konať na jeseň tohto roku v Ríme. Členovia prvej fázy sa venovali práci na rôznych správach severoamerickej konferencie. Ďalšie úvahy a diskusie o pracovnom dokumente konferencie boli hlavnou náplňou práce malých skupín a väčšej skupiny. Pátri Kevin O'Neil a Santo Arrigo predstavili pracovný dokument pripravený pre prvú fázu. Pracovný dokument bol výsledkom širokých konzultácií v kongregácii, vrátane generálnej rady, konferenčných koordinátorov, vyšších predstavených a ich rád, spolubratov a partnerov v misii (PIM)

Read More

Misionári redemptoristi sú už 156 rokov prítomní v Suriname, v regióne, kde blahoslavený Peter Donders pracoval s vykorisťovanými a marginalizovanými ľuďmi. Misia v tomto regióne zostáva v starostlivosti Únie redemptoristov Brazílie. Vzhľadom na proces reštrukturalizácie v kongregácii túto zodpovednosť teraz preberá nová provincia RJ-SP-BA. Misionár-redemptorista z provincie Rio, P. Fagner Dalbem CSsR, prišiel do Surinamu v októbri 2020 a odvtedy sa venuje štúdiu holandského jazyka a pastoračnej práci. V tomto rozhovore kňaz rozpráva niektoré zaujímavosti z tejto skúsenosti v Suriname. Ako pracujete v Suriname? Ako sa delíte o svoje pastoračné aktivity? V Suriname sme štyria misionári: ja, P. Ricardo (provincia São Paulo), P.

Read More

Vo farnosti Ružomberok sa 14. mája 2022 začali farské misie. Prebiehajú pod vedením misijného tímu P. Michala Zamkovského CSsR a redemptoristov z komunity Bratislava – Puškinova. Rozhovor s P. Michalom Zamkovským si môžete pozrieť tu. Reportáž z misii si môžete pozrieť tu. Témou prebiehajúcich misií je: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,15) Foto: FB Mesto Ružomberok Posledné (tzv. Akademické) misie sa v Ružomberku konali v roku 2012 na pôde Katolíckej univerzity. Prvé ľudové misie prebiehali v Ružomberku v roku 2006. V programe nechýbajú sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, vedenie duchovných rozhovorov, modlitby príhovoru a viaceré evanjelizačné programy so žiakmi a pedagógmi na jednotlivých školách. Každý deň tu svojou službou pomáhajú členovia

Read More

Scala News, informačný portál redemptoristickej rodiny, získal začiatkom mája videoposolstvo od redemptoristov z Ukrajiny. Páter Andriy Rak CSsR, provinciálny predstavený Ľvovskej provincie, v ňom informuje o situácii na Ukrajine, ktorá trpí pokračujúcou ruskou agresiou. Zároveň ďakuje všetkým spolubratom a ľuďom dobrej vôle, ktorí zareagovali humanitárnou pomocou a naďalej zostávajú zjednotení v modlitbe za napredovanie mieru. https://youtu.be/l5NSt15TUZw

Read More

Pápež František nás pozýva k tomu, aby sme sa nehanbili vymenovať vlastné hriechy, lebo Pán nás robí opäť spravodlivými, keď nám odpúšťa; a nie iba jeden raz, ale vždy. Je tu však jedna podmienka: „Božie odpustenie v nás mocne účinkuje za predpokladu, že my odpustíme druhým. A toto nie je jednoduché, lebo zášť vytvára v našom srdci akýsi uzol a je tam vždy istá trpkosť." Obnova nám má pripomenúť, že iba zmierením s Bohom vytvárame cestu k zmiereniu s blížnym a nakoniec aj so sebou samým. Dovoľme Bohu preťať uzol, ktorý vyrástol v našom srdci. Obnova sa uskutoční 10. až 12.

Read More

Svätý Otec vymenoval pátra Geralda Freire Soaresa CSsR, v súčasnosti výpomocného farára a formátora v Arapiraca (diecéza Penedo, štát Alagoas), za biskupa diecézy Iguatu (Brazília). Mons. Geraldo Freire Soares CSsR (životopis): Jeho Excelencia Mons. Geraldo Freire Soares CSsR sa narodil 6. januára 1967 v Sertânii v diecéze Pesqueira (Pernambuco). Študoval filozofiu na Saleziánskom filozofickom inštitúte v Recife (Pernambuco) a teológiu na Instituto São Paulo de Estudos Superiores-ITESP v São Paulo. Rehoľnú profesiu zložil 11. februára 1996 v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2000. V rámci redemptoristickej viceprovincie Recife bol formátorom v Campina Grande (Paraíba) a Arapiraca (Alagoas) a tri

Read More

Začiatkom mája zavítali redemptoristi do farnosti Zbehy, kde sa od soboty 30. apríla do nedele 8. mája 2022 konajú farské misie. Vedie ich misijný tím Bratislava - Puškinova. Kostol Povýšenia sv. Kríža Farnosť Zbehy sa nachádza v Nitrianskom kraji neďaleko mesta Nitra. Jej dominantou je gotický kostol Povýšenia sv. Kríža. Kaplnka sv. Urbana Súčasťou programu, ktorého sa zúčastnili aj študenti redemptoristi z Puškinovej a spoločenstvo Calvary z Bratislavy, je program pre mladých, rôzne katechézy, scénky, svedectvá. Do farnosti ste srdečne pozvaní. Prosíme o modlitby! Zdroj: P. Patrik Grotkovský, zbehy.sk Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Read More

Páter Joseph Amand Passerat zohral dôležitú úlohu v dejinách redemptoristov. V rokoch 1820 až 1848 bol generálnym vikárom redemptoristov mimo Talianska, takzvaných „za Alpami“. Sám Klement Hofbauer ho pred smrťou (1820) navrhol za svojho nástupcu. V decembri 1820 P. Passerat s niekoľkými redemptoristami prišiel do Maria am Gestade vo Viedni a na Štedrý večer začali svoju prácu. V roku 1901 sa začal proces jeho blahorečenia, v roku 1980 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za ctihodného. Páter Passerat bol predstaveným väčšej a dynamickejšej časti kongregácie redemptoristov takmer tri desaťročia. Zastával titul generálneho vikára a tak mal rozsiahle právomoci. V praxi mal

Read More

Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR. Na Slovensku, v Česku, na Litve a na Ukrajine pôsobí už 12 misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov z Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce. V komunite Podolínec je to P. Michal Zamkovský, vedúci jedného z misijných tímov; v severomoravskej farnosti Frýdek P. František Boldy, vikár provinciála a správca farnosti; vo farnosti Banská

Read More

Tretie celosvetové stretnutie misionárov milosrdenstva s pápežom Františkom sa konalo od 23. do 25. apríla 2022. Témou stretnutia bola „Misionári milosrdenstva: znamenie prijatia". Medzi približne 400 účastníkmi stretnutia bolo deväť redemptoristických misionárov milosrdenstva z Talianska, Slovenska, Veľkej Británie, Albánska a Poľska. Prvý deň stretnutia sa začal modlitbou. Potom sa účastníci, rozdelení do malých skupín, podelili o svoje skúsenosti so službou od predchádzajúceho stretnutia, ktoré sa konalo v roku 2018. Bol to čas na vzájomné počúvanie a spoznávanie bratov misionárov z rôznych častí sveta. Arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie, predstavil profil misionára milosrdenstva ako človeka otvoreného prijať

Read More
close

Zdieľajte príspevok..