Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 6)

V sobotu 18. júna 2022 sa v dvoch zvolenských farnostiach začali dlho odkladané farské misie. Vo farnosti Zvolen-mesto ich vedie tím P. Ivana Flimela a vo farnosti Zvolen-Sekier tím Bratislava Puškinova. Farnosť sv. Alžbety vo Zvolene patrí medzi živé farnosti v diecéze. Úspešne tu funguje aj Cirkevná škola sv. Dominika Savia. Kostol pochádza z 13. storočia a patrí k tunajším najstarším a najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam. Hoci bol viackrát prestavaný, zachoval si svoj stredoveký ráz. https://youtu.be/tqGuJrOdCZ8 Krátka správa z misii vo Zvolene (Rádio Lumen) Základný kameň kostola Farnosť Božského srdca Ježišovho vo farnosti Zvolen - Sekier posvätil Sv. Otec Ján Pavol II. v Bratislave pri

Read More

Odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci pri príležitosti 100. výročia príchodu redemptoristov do Podolínca sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 v Kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci. Program sa začne o 10:00 modlitbou sv. ruženca. O 10:30 bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomocia o 10:45 predstaví P. Martin Macko CSsR novú knihu Rodák z Podolínca o redemptoristovi P. Petrovi Konkoľovi CSsR. O 11:00 začne slávnostná sv. omša a procesia s obrazom, ktorú bude celebrovať provinciál Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václav Hypius CSsR. Oficiálny program uzavrie agapé na nádvorí. Srdečne pozývame a prosíme o modlitby! P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v Podolínci

Read More

Pod vedením P. Michala Zamkovského CSsR sa v sobotu 11. júna 2022 sv. omšou o 18:00 začali farské misie v Strečne. Prosíme vás o modlitby za celú farnosť! Farnosť Strečno, ktorá je súčasťou Žilinskej diecézy, vznikla v roku 1788. Pôvodne prvý drevený kostolík bol v nej postavený v roku 1789 a stál blízko Váhu na mieste dnešného parkoviska pred farou. V roku 1847 bol postavený murovaný kostol, ktorý stojí dodnes. Oba kostoly boli zasvätené sv. Žofii Rímskej. Farnosť je známa najmä vďaka hradu, ktorý sa vypína na vápencovom brale na pravej strane Váhu ponad cestou smerujúcej zo Žiliny do Martina. Obľúbené je aj

Read More

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice udelil P. Václav Hypius ministérium lektorátu dvom študentom – Jánovi Kniezovi a Samuelovi Opálkovi. Ide o ďalší krok v ich príprave na rehoľný a kňazský život. Ich úlohou je čítať Božie Slovo, a to nielen pri liturgických sláveniach, ale napĺňať sa ním a prinášať ho tým, s ktorými sa stretnú. V ten istý deň boli ustanovení aj dvaja mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania – Andrej Skokan a Adam Vypušťak. Sprevádzajme nových lektorov a vysluhovateľov sv. prijímania našimi modlitbami. mediálny tím redemptoristov

Read More

Vatikánsky kriketový tím porazil 21. mája v zápase T20 na kriketovom štadióne Cappenelle v Ríme tím NATO, ktorý tvorili britskí vojaci pôsobiaci v Taliansku. Mužom zápasu sa stal P. Prince Thekkepuram CSsR, ktorý nastrieľal 40 rán z 32 a 2 bránky. Páter Prince patrí do sýrsko-malabarskej redemptoristickej provincie Liguori v Indii. Na Pápežskej univerzite Salesianum si robí doktorandské štúdium v oblasti komunikácie. Venuje sa aj rôznym katechetickým službám pre sýrsko-malabarských migrantov v Ríme. Do tímu bol vybraný v novembri 2021. Kriketový klub Sv. Petra, ktorý je známy aj ako Vatikán XI, je kriketový tím mesta Vatikán. Tvoria ho kňazi a seminaristi pracujúci

Read More

Redemptorista P. Taras Kchik priniesol aktuálne informácie o situácii v Černihove v článku „Ukrajinský kňaz pomáha mestu, ktoré postihlo ruské bombardovanie“. Text zverejnila 31. mája 2022 šéfka rímskej kancelárie portálu Crux Inés San Martín. Podľa Černihivskej oblastnej štátnej správy bol Černihiv obkľúčený a napadnutý 40 dní po sebe. Počas ostreľovania a čiastočného obsadenia Černihivskej oblasti ruskými vojskami bolo zničených najmenej 3 700 budov. Počas najhoršieho obliehania žilo v kláštore až 58 ľudí. P. Taras vďačí Božiemu vedeniu za to, že mu dáva silu pomáhať iným, z ktorých mnohí prišli o všetko. Veľkou oporou mu je aj spoločenstvo; to zdieľa s kňazmi v

Read More

Misie vo farnosti Pruské sa začali v sobotu 28. mája 2022 a vyvrcholia 5. júna 2022 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Farský kostol; www.misijnediela.sk Okrem P. Ivana Flimela CSsR a P. Róberta Režného CSsR, ktorí sú na misiách celý čas, prestriedajú sa tu aj pátri Jozef Mihok CSsR, P. František Boldy CSsR a P. Peter Kvetan CSsR. Františkánsky kostol Bývalý františkánsky kláštor Pruské je veľkou, živou farnosťou. Sú tam dva kostoly: farský sv. Petra a Pavla a tzv. františkánsky (v ňom sa omše slávia iba cez letné prázdniny, dvakrát v týždni) spolu s bývalým kláštorom, v ktorom sú momentálne ubytovaní Ukrajinci (asi 50 ľudí).

Read More

Od 28. mája sa v katedrále v Kaunase konajú farské misie. Ich ústrednou témou je myšlienka „videl som nové mesto, ktorého lampou je Baránok“. Sú to prvé misie od pandemickej, utečeneckej a vojnovej krízy v ostatných rokoch. Súčasťou tímu zodpovedného za misie sú pátri redemptoristi Rastislav Dluhý a Peter Hertel (líder misijného tímu), ktorí už niekoľko rokov žijú na Litve a slúžia v tunajších spoločenstvách. Rôzne časti programu sú určené pre mužov, ženy, deti, mladých ľudí a utečencov zasiahnutých vojnou a ich hostiteľov. Všetkých spojí spoločný čas modlitby a adorácie. Kňazi budú vysluhovať sviatosť zmierenia alebo budú k dispozícii na duchovný rozhovor.

Read More

V arcidiecéze Kaunas začala od začiatku roka opäť Misijná škola, ktorú tu organizujú už od roku 2017. Cieľom je slúžiť komunitám prehlbovaním viery a získavaním nových skúseností evanjelizáciou a zdieľaním svojej viery. Účastníci misijnej školy sa doteraz intenzívne pripravovali na týždeň misií vo farnosti, ktorý začal v katedrále v Kaunase 28. mája a bude trvať do 5. júna. Celý program pozostáva zo štyroch víkendov a misijného času. Prvé dva víkendy sa konali vo februári a v marci. Tretí víkend Misijnej školy sa konal v Podolínci s intenzívnym programom: stretnutiami, školeniami a workshopmi s členmi spoločenstva Rieka Života: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“

Read More

Pápež František schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Maríe de la Concepción (Conchity) Barrecheguren García (1905 - 1927), dcéry redemptoristu P. Francisca Barrechegurena. Conchitina tichá povesť svätosti sa rozšírila krátko po jej smrti 13. mája 1927 s neobyčajnou prudkosťou a pretrváva dodnes nielen v Španielsku, ale aj v rôznych európskych mestách a štátoch amerického kontinentu, Afriky a Ázie. Proces kanonizácie, ktorý sponzorovala arcidiecéza Granada a o ktorý sa starali misionári redemptoristi z madridskej provincie, sa začal 21. septembra 1938 a skončil sa v diecéznej fáze 7. novembra 1945. Na žiadosť Kongregácie pre kauzy svätých sa v

Read More
close

Zdieľajte príspevok..