Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 5)

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla 2022. Zišlo sa na ňom asi 250 mladých ľudí z 12 krajín nášho kontinentu. Stretnutie pripomenulo hlavnú tému charizmy redemptoristov, ktorou je ohlasovanie radostnej zvesti. Nasledujúce dni boli venované témam kerygmy, spoločenstva - Cirkvi a samotnej evanjelizácie. Tieto témy sa niesli celou liturgiou - rannou modlitbou, sv. omšou, katechézou prednášanou v skupinkách a následnými diskusiami, ako aj komunitnou časťou, kde bolo možné vyjadriť i svoju vieru a mladosť. Stretnutie sa začalo v stredu 27. júla koncertom chvál, ktorý pripravilo vyše 60-členné hudobné

Read More

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava - Praha a piati z Varšavskej provincie). Konferencie, ktoré vedú spolubratia, kňazi, zasvätené osoby a laici, sa venujú témam spirituality a histórie našej kongregácie, rozoberajú rehoľné sľuby a rôzne oblasti súvisiace so zasväteným životom, ktoré sa nás buď týkajú teraz alebo sa nás môžu týkať v budúcnosti. Prednášajúci sa s nami delia o svoje bohaté skúsenosti a vieru, za čo sme im nesmierne vďační. Je však dôležité zdôrazniť, že najdôležitejšími momentmi počas mesiaca obnovy sú spoločné modlitby. Každý deň sa začína rozjímaním

Read More

Redemptoristická rodina a celá Cirkev sa pripravujú na oslavu veľkého sviatku svätého Alfonza Mária di Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý pripadá na 1. augusta. Svätý Alfonz nám pripomína, že vzťah s Bohom je v našom živote nevyhnutný. Bez vzťahu s Bohom chýba zásadný vzťah. Dnes sa inšpirujeme jeho osobnou svätosťou a blízkosťou k Ježišovi Kristovi. Aj my chceme nasledovať Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, keď prináša božské slovo hojného vykúpenia chudobným dneška. Pri príležitosti sviatku svätého Alfonza prinášame posolstvo pátra generála Michaela Brehla CSsR: Je veľmi dôležité, aby členovia považovali komunitu za niečo, čo treba ustavične postupne zvnútra obnovovať. (Konštitúcia 40) [

Read More

Kanadskí redemptoristi už viac ako 140 rokov slúžia pútnikom a návštevníkom v Bazilike svätej Anny Sainte-Anne-de-Beaupre v Kanade. Každoročne do svätyne prichádza nespočetné množstvo ľudí, ktorí prosia sv. Annu, aby sa za nich prihovárala. Novéna k svätej Anne vo svätyni prebiehala od 17. do 25. júla 2022 v rámci prípravy na jej sviatok, ktorý sa v byzantskom kalendári slávi 25. júla a v rímskom 26. júla. Pripojte sa k nám v modlitbe za potreby vašej rodiny a potreby sveta. Zjednoťme sa duchovne modlitbou tohto krásneho tropára: „Svätá Anna, ty si plná Božej múdrosti a porodila si najčistejšiu Matku, tú, ktorá zrodila

Read More

V roku 2018 spravila rehoľa redemptoristov na Slovensku významné a predovšetkým odvážne rozhodnutie. Prijala pozvanie biskupov z Litvy a dvoch zo svojich bratov uvoľnila pre službu v tejto pobaltskej krajine. V septembri sa naplnia štyri roky, odkedy sa P. Rastislav Dluhý CSsR a P. Peter Hertel CSsR rozhodli naplno venovať pastorácii v Litve. Jednou z hlavných služieb redemptoristov na Slovensku sú ľudové misie. Nie je preto prekvapením, že dvojica rehoľných bratov sa pokúsila misie zorganizovať aj v Litve. Na prvé misie museli kvôli náročnému litovskému jazyku a iným okolnostiam čakať takmer štyri roky. „Dva roky boli obmedzenia spôsobené pandémiou v súvislosti s ochorením Covid-19,“ vysvetľuje P. Rastislav dôvody zmeny termínu. Nakoniec sa

Read More

O dva mesiace sa v Ríme začne druhá, teda kanonická fáza 26. generálnej kapituly Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Počas štvortýždňového zasadania delegáti zo všetkých jednotiek Kongregácie určia smerovanie Kongregácie na nasledujúcich šesť rokov a zvolia nové generálne vedenie, ktoré bude dohliadať na realizáciu tohto smerovania. Prípravy na toto významné podujatie sa začali pred viac ako dvoma rokmi a koordinovala ich Ústredná prípravná komisia, ktorá sa zišla v Ríme na prelome júna a júla. Komisii pomáha páter Brendan Kelly CSsR, generálny sekretár kongregácie, ktorý odpovedal na niekoľko otázok. Čím sa Komisia zaoberá na svojom poslednom zasadnutí pred generálnou kapitulou? V skutočnosti je to

Read More

Eucharistia slávená 5. júla 2022 v kaplnke rehoľného domu redemptoristov v poľskom Krakove bola prvým bodom štvortýždňovej duchovnej prípravy, ktorú sedem bratov začalo pred svojimi augustovými večnými sľubmi. Skupinu tvorí päť bratov z Varšavskej provincie a dvaja z Provincie Bratislava - Praha: Jan Kuník a Lukáš Michalovič. Prvý týždeň trávia v Krakove a ďalšie tri týždne v Tuchove. Páter Adam Kośla CSsR, prefekt študentátu v Poľsku, má bratom uľahčiť prípravu a dohliadať na formačný program. V mesiaci duchovnej obnovy majú kandidáti na večné sľuby príležitosť dôkladne sa pripraviť na túto dôležitú udalosť. Robia to účasťou na duchovných konferenciách, osobnou modlitbou,

Read More

(Pagani, Taliansko) Mária Kristína Savojská (1812 - 1836) deň po svadbe s kráľom Ferdinandom II. z Kráľovstva oboch Sicílií, ktorá sa konala 21. novembra 1832 vo svätyni Panny Márie z Acquasanty v Janove, chcela darovať jeden zo svojich najvzácnejších svadobných odevov pátrom redemptoristom z Pagani, aby mohol zdobiť sochu Panny Márie Ružencovej (známej ako sv. Alfonza), ktorá sa nachádza v jednej z bočných kaplniek baziliky. Veľmi oddaná Alfonzovi dávala každý rok viac ako 30 000 dukátov ako almužnu a nikdy nevynechala žiadnu príležitosť na prospech kongregácie. Zomrela 31. januára 1836, niekoľko dní po pôrode následníka trónu Františka. Páter Giovan Camillo Ripoli,

Read More

Pápež František 15. mája 2022 vo Vatikáne kanonizoval 10 blahoslavených. Medzi nimi bol aj Charles de Foucauld - brat Karol od Ježiša. „Môžeme v ňom vidieť proroka našej doby, ktorý vedel vyzdvihnúť podstatu a univerzálnosť viery," povedal Svätý Otec v príhovore k tým, čo sa rozhodli pokračovať v diele muža, ktorý zasvätil svoj život Afrike, chudobným, modlitbe a meditácii. O modlitbách brata Karola existuje mnoho publikácií, no nie každý pozná jeho úctu k Matke ustavičnej pomoci. Svätý Charles de Foucauld mal veľmi silnú mariánsku úctu. Uvedomujúc si svoju duchovnú chudobu, keď nastúpil na cestu obrátenia, prosil o ochranu a vedenie Matku

Read More

V pondelok 27. júna 2022 vás pozývame na odpustovú slávnosť patrocínia kaplnky redemptoristov v Kostolnej - Záriečí, kaplnky Matky ustavičnej pomoci. O 17:15 sa začne modlitba sv. ruženca a po nej pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Hlavným celebrantom a kazateľom na sv. omši o 18:00 bude vdp. Karol Dobiáš. Po jej skončení bude pripravené malé agapé. Srdečne pozývame!

Read More
close

Zdieľajte príspevok..