Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022september (Page 2)

V piatok 2. septembra sa otváracou sv. omšou v prešovskej konkatedrále s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom spojenou s odovzdávaním misijných krížov začali prešovské misie, ktoré potrvajú do nedele 11. septembra. Misie sa konajú vo všetkých prešovských farnostiach pod vedením misionárov z rôznych reholí. Redemptoristi z provincie Bratislava-Praha poslali do Prešova dva misijné tímy. Tím P. Michala Zamkovského, Václava Hypiusa a Petra Slobodníka bude viesť misijný program vo Farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a tím našich misionárov z Litvy P. Rastislava Dluhého a P. Petra Hertela bude zase vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Do Prešova príde aj spoločenstvo Rieka Života a

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma! Budúcu nedeľu, 11. septembra, sa v Karmelitánskom rekolekčnom centre v Ciampine zídu delegáti kanonickej fázy 26. generálnej kapituly. Svätou omšou k Duchu Svätému 12. septembra oficiálne otvoríme slávenie kanonickej fázy. Vďaka neuveriteľnému úsiliu a tvrdej práci Centrálnej prípravnej komisie sme takmer pripravení! Počas štyroch týždňov bude 91 kapitulárov pokračovať v synodálnom procese modlitby, stretnutia, počúvania, rozlišovania a rozhodovania, ktorý sa začal pred viac ako dvoma rokmi. Počas druhého týždňa, od 18. do 25. septembra, sa k nám v tomto procese pripojí päť laických delegátov. Kapitule bude pomáhať 20 pomocných

Read More
close

Zdieľajte príspevok..