Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022august

V pondelok 29. augusta prijal náš spolubrat Stanislav Marcin CSsR diakonskú vysviacku z rúk biskupa Mons. Jána Kuboša. Do kláštorného kostola redemptoristov v Podolínci, kde sa vysviacka konala, sa zišli spolubratia z našich slovenských i českých komunít, Stanislavova rodina a rodáci z Raslavíc, veriaci a priatelia nielen z Podolínca, členovia spoločenstiev Rieka Života a Shekinah. Otec biskup v homílii rozvíjal myšlienku, že diakon je svätený pre službu, keďže grécky výraz diakonos znamená služobník. Po eucharistii nasledovalo agapé na chodbách kláštora a slávnostný obed. Brat Stanislav bude ako diakon pôsobiť v komunite redemptoristov v Banskej Bystrici v Radvani. Text: br. Lukáš Michalovič

Read More

Brat Stanislav Marcin CSsR bude 29. augusta 2022 v kostole sv. Stanislava v Podolínci vysvätený na diakona. Svätiteľom bude Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2020. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2022. Po diakonskej vysviacke bude pôsobiť v komunite redemptoristov Banská Bystrica – Radvaň.

Read More

Veľa slov sa dnes používa nadmerne. V niektorých prípadoch rôzne slová stratili svoj pôvodný význam. Jedným z nich je určite slovo „dobrý", ktoré, bez vzťahu ku kerygme a ľudským dejinám, mnohí považujú za druh spontánnej autogenézy. Čo je dobré? Vytvárajú naše rozhodnutia cesty dobra? Niet pochýb o tom, že mnohé naše rozhodnutia sú často vedené túžbou uprednostniť osobné záujmy alebo bohatstvo pred spoločným dobrom. Tu vzniká morálny problém, alebo ešte inak: čo je v danej situácii morálnym dobrom - s následnou úvahou o morálnych normách, ktorými by sa malo riadiť naše konanie. Niet divu, že mnohí, ktorí čelia nepriazni života, si kladú

Read More

Páter Jan Kuník CSsR a brat Lukáš Michalovič CSsR zložia dnes na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v kostole Srdca Ježišovho na bratislavských Kramároch do rúk provinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Václava Hypiusa CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze v Banskobystrickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 5. ročníku. Jan Kuník pochádza z Písku v Českobudejovickej

Read More

Americký kresťanský portál Aleteia priniesol začiatkom augusta článok Zranila vás Cirkev? Svätý Alfonz vám môže pomôcť. Ublížili vám členovia Cirkvi nejakým spôsobom? Ak áno, máte patróna, svätého Alfonza Ligouriho. Autor Tom Hoopes píše o tom, že mnohí ľudia, ktorí pracujú pre Cirkev - vrátane zasvätených a rehoľníkov - musia neustále bojovať s nevôľou svojich spolupracovníkov či predstavených. Výnimkou neboli ani veľkí svätci: diela svätého Tomáša Akvinského boli cirkvou potláčané, svätého Jána z Kríža uväznili jeho rehoľní predstavení, Janu z Arku dokonca upálili na hranici so súhlasom biskupov. Pravým patrónom zlého zaobchádzania zo strany cirkevných predstaviteľov by mohol byť svätý Alfonz Ligouri. Ako

Read More

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla 2022. Zišlo sa na ňom asi 250 mladých ľudí z 12 krajín nášho kontinentu. Stretnutie pripomenulo hlavnú tému charizmy redemptoristov, ktorou je ohlasovanie radostnej zvesti. Nasledujúce dni boli venované témam kerygmy, spoločenstva - Cirkvi a samotnej evanjelizácie. Tieto témy sa niesli celou liturgiou - rannou modlitbou, sv. omšou, katechézou prednášanou v skupinkách a následnými diskusiami, ako aj komunitnou časťou, kde bolo možné vyjadriť i svoju vieru a mladosť. Stretnutie sa začalo v stredu 27. júla koncertom chvál, ktorý pripravilo vyše 60-členné hudobné

Read More

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava - Praha a piati z Varšavskej provincie). Konferencie, ktoré vedú spolubratia, kňazi, zasvätené osoby a laici, sa venujú témam spirituality a histórie našej kongregácie, rozoberajú rehoľné sľuby a rôzne oblasti súvisiace so zasväteným životom, ktoré sa nás buď týkajú teraz alebo sa nás môžu týkať v budúcnosti. Prednášajúci sa s nami delia o svoje bohaté skúsenosti a vieru, za čo sme im nesmierne vďační. Je však dôležité zdôrazniť, že najdôležitejšími momentmi počas mesiaca obnovy sú spoločné modlitby. Každý deň sa začína rozjímaním

Read More
close

Zdieľajte príspevok..