Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022august

Americký kresťanský portál Aleteia priniesol začiatkom augusta článok Zranila vás Cirkev? Svätý Alfonz vám môže pomôcť. Ublížili vám členovia Cirkvi nejakým spôsobom? Ak áno, máte patróna, svätého Alfonza Ligouriho. Autor Tom Hoopes píše o tom, že mnohí ľudia, ktorí pracujú pre Cirkev - vrátane zasvätených a rehoľníkov - musia neustále bojovať s nevôľou svojich spolupracovníkov či predstavených. Výnimkou neboli ani veľkí svätci: diela svätého Tomáša Akvinského boli cirkvou potláčané, svätého Jána z Kríža uväznili jeho rehoľní predstavení, Janu z Arku dokonca upálili na hranici so súhlasom biskupov. Pravým patrónom zlého zaobchádzania zo strany cirkevných predstaviteľov by mohol byť svätý Alfonz Ligouri. Ako

Read More

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla 2022. Zišlo sa na ňom asi 250 mladých ľudí z 12 krajín nášho kontinentu. Stretnutie pripomenulo hlavnú tému charizmy redemptoristov, ktorou je ohlasovanie radostnej zvesti. Nasledujúce dni boli venované témam kerygmy, spoločenstva - Cirkvi a samotnej evanjelizácie. Tieto témy sa niesli celou liturgiou - rannou modlitbou, sv. omšou, katechézou prednášanou v skupinkách a následnými diskusiami, ako aj komunitnou časťou, kde bolo možné vyjadriť i svoju vieru a mladosť. Stretnutie sa začalo v stredu 27. júla koncertom chvál, ktorý pripravilo vyše 60-členné hudobné

Read More

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava - Praha a piati z Varšavskej provincie). Konferencie, ktoré vedú spolubratia, kňazi, zasvätené osoby a laici, sa venujú témam spirituality a histórie našej kongregácie, rozoberajú rehoľné sľuby a rôzne oblasti súvisiace so zasväteným životom, ktoré sa nás buď týkajú teraz alebo sa nás môžu týkať v budúcnosti. Prednášajúci sa s nami delia o svoje bohaté skúsenosti a vieru, za čo sme im nesmierne vďační. Je však dôležité zdôrazniť, že najdôležitejšími momentmi počas mesiaca obnovy sú spoločné modlitby. Každý deň sa začína rozjímaním

Read More
close

Zdieľajte príspevok..